GDPR – Andras dataintrång blir din risk och ditt ansvar

Ditt företag och varumärke är i riskzonen för att drabbas av alla de läckor som sker dygnet runt. Detta gäller även om det är dina konkurrenters och inte dina kunduppgifter som läckt och spridits på nätet. Säkerhet har blivit en fråga om trovärdighet, och kunderna tvekar inte att byta leverantör och sprida sitt missnöje viralt när de upplever problem och osäkerhet. Frågan är hur du gör för att möta de hot som inte förhåller sig till din egna kontroll? 

Marknaden äntligen redo för T2 Data

IoT växer explosionsartat. Prognoserna lutar åt att mer än 20 miljarder enheter av olika slag kommer att vara uppkopplade år 2020. Det bäddar inte bara för oändliga möjligheter, utan även stora utmaningar vad gäller säkerhet och dataintegritet. MjukvaruhälsaRonny Engelin, vVD i T2 Data, har tillsammans med övriga anställda funderat kring hur de bäst skulle kunna bidra […]

Kriisa lanserar unik analysmotor

Med dryga tio års erfarenhet av utvärdering och analys av händelsebaserad data för svenska försvarsmakten, förpackar nu Kriisa Consulting AB sina samlade kunskaper i en fristående produkt som skräddarsys efter beställaren: EVSIGHT.

Atea växlar upp inför NIS

Med cybersäkerhet som bottenplatta skapas nya möjligheter för säkerhetskultur, mekanismer och tekniska lösningar. Atea förbereder sig som bäst på att förbättra de samhällssystem som skyddar vår kritiska infrastruktur.

Cyberhot påverkar både börsvärde och varumärke

Det är numera frekvent påvisat att cyberhoten ökar. I och med ökad digitalisering förväntas hotbildernas komplexitet och antalet attacker fortsätta att öka. Konsekvenserna är betydande och påverkar företags och myndigheters verksamhet i stor skala.

Efterklokhet är en exakt vetenskap

Orden sägs ha yttrats av en bankchef efter finanskrisen på 1990-talet. I sanning ett uttryck vi som arbetar med säkerhet i en allt mer osäker värld kan skriva under på. Låt mig berätta om en solig försommardag.

Med nytt samhällsnät i sikte

När det värsta händer är behovet av information som störst. I takt med att samhället förändras har diskussionen om en ny kommunikationslösning för blåljusorganisationer och andra samhällsviktiga verksamheter tagit fart. Ett företag som pekats ut som potentiell nätoperatör i regeringens tilläggsutredning, är Teracom.

Symantec räknar ner till GDPR

Med knappa 200 kalenderdagar kvar tills EU:s regelverk träder i kraft är det bråda dagar för företag, myndigheter och organisationer. På Symantec ser man en ökad efterfrågan från både små som stora företag.

Sofistikerade IT-attacker kräver kompetent cybersäkerhet

I dagens IT-miljöer, med ett stort beroende av affärstjänster i molnet, krävs effektivare säkerhetsstrategier för att bekämpa moderna avancerade IT-attacker.

Steget bortom säkerhet: riskhantering

I genomsnitt släpps varje dygn ca 300.000 nya typer av skadlig kod ut på nätet. Det innebär att det hunnit komma drygt 20 stycken sedan du bläddrade fram den här sidan.