Byggbranschen behöver digitaliserasDigitalisering står högt upp på dagordningen för de flesta företagen i byggbranschen men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras.

IFS globala undersökning ”Digital Change Survey” tar tempen på företags digitaliseringsinitiativ. Årets undersökning offentliggjordes under sommaren och omfattar 750 beslutsfattare från fem olika branscher, däribland byggbranschen.
Resultatet är både uppmuntrande och oroande.

Positivt är att mer än 80 procent av företagen känner sig redo att genomföra en digital omvandling. 89 procent känner att de har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna implementera nya teknologier i verksamheten. Men här slutar partyt, enligt Marcus Ljungdahl, affärsutvecklare hos den globala affärssystemsleverantören IFS.
– Två av fem saknar helt en strategi för hur det ska gå till. Om det inte finns någon plan för digitalisering försvåras implementeringen av nya tekniska innovationer, vilket ger en begränsad effekt i organisationen, säger han.

Fragmenterat it-landskap
Enligt undersökningen är effektivisering av interna processer det som företagsledningen prioriterar när det gäller digitala initiativ. It-landskapet som ska stötta processerna har inte hängt med utan är föråldrat och fragmenterat. Dessutom är många processer dokumentdrivna istället för datadrivna, och i de fallen processerna är datadrivna är de många gånger uppdelade på flera system som inte kommunicerar med varandra. Det gör det ofta svårt att få en överblick och få till effektiva processer.

På en allt mer interaktiv arbetsplats blir samverkan av alla företagets funktioner en viktig framgångsfaktor. Bristerna påverkar ofta hela organisationen negativt, men enligt de företag som deltog i studien är ekonomi- och inköpsfunktionerna de största förlorarna. 
– Ett integrerat system med stöd för kalkyl, planering, inköp och leverantörsinformation ger många fördelar. Exempel på detta är stora kostnadsbesparingar genom ökad samordning, utnyttjande av centrala avtal samt möjligheten att säkerhetsställa rätt kvalitet och förbättrad materiallogistik på bygget, säger Marcus Ljungdahl. 

Vill du veta mer? Anmäl dig till webinar om ”Digitalisering i Byggbranchen” här

Att anamma ny teknik medför nya krav på det existerande it-landskapet på företagen. Ett exempel på digitaliseringsinitiativ från branschen är BIM, Building Information Modeling. Med dagens dokumentdrivna processer och bristande it-stöd finns dock en risk att BIM bara blir ytterligare en isolerad ö i den befintliga it-strukturen och därför inte utnyttjas på bästa sätt.

– Digitaliseringen medför också stora möjligheter att skapa nya tjänster och affärsmodeller. Att sälja tjänster och funktioner istället för anläggningar och byggnader är ett exempel, men det ställer återigen nya krav på it-landskapet. Moderna integrerade affärssystem kan ge ett livscykelperspektiv på anläggningen; både tekniskt och ekonomiskt, säger Marcus Ljungdahl.

Fakta: Om IFS  
IFS startades i Linköping 1983 och utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

Läs mer om IFS här