Digitalt fokus under Almedalen

Micke Ahlström, digital expert, Hyper Island och Beata Wickbom i Almedalen 2015. Foto: Lin Kleiven

63 kunniga personer fördelade på 12 programpunkter går på djupet med digitaliseringens möjligheter under Almedalen. I år arrangeras HejDigitalt! för tredje gången och temat är innovation.

För fyra år sedan besökte Beata Wickbom Almedalen och förvånades över hur lite det fanns om digitaliseringen på agendan. ”Allt jag såg var ett samtal med tre män runt ett ståbord” berättade Beata för kompisen Emma Egnell när hon kom hem. De båda bestämde sig för att göra vad det kunde för att lyfta digitaliseringsfrågorna och året efter lanserade de forumet HejDigitalt!

- Vår målsättning är att täcka in digitaliseringen på alla nivåer i samhället, säger Beata Wickbom. Det är en oerhört viktig fråga, både för Sverige som land, för enskilda företag, för ledare, medarbetare och för konsumenter.

Ska inte drivas av tekniker

I år arrangerar Beata och Emma HejDigitalt! för tredje gången och temat för året är digital innovation. Beata betonar att innovation i detta fall inte handlar om uppfinningar utan om hur företag kan hitta digitala lösningar i den egna verksamheten.

- Digital innovation handlar om att tänka efter kring vad som kan bli bättre i den egna verksamheten om man använder digitala hjälpmedel, säger Beata. Det finns en missuppfattning att digitaliseringen ska drivas av tekniker, men det är snarare ledarna och medarbetarna som ska driva arbetet. Det är de som känner till verksamhetens utmaningar, därför kan de också se vilka möjligheter som digitaliseringen skulle kunna innebära.

Längre workshops

HejDigitalt! har valt ett lite annat format än många andra föredrag under Almedalsveckan.

- Vår publik är kunniga och engagerade. De sitter framåtlutade i timmar när de här frågorna diskuteras, berättar Beata. Därför har vi valt format som är mer workshop och diskussion än föredrag. Folk gillar att vara medskapare.

Det ställer förstås en del krav på ljudet eftersom det måste gå att prata så att det hörs i hela lokalen. Programpunkterna är också längre än på många andra evenemang. Torsdagens workshopar är hela 2,5 timmar långa.

Förhoppningen är att HejDigitalt! ska fungera som en plattform för spridning av goda idéer. Organisationen har mer och mer kommit att fungera som en tankesmedja och opinionsbildare.

Plattformen drivs till stor del av ideella krafter men har i år fått ekonomisk förstärkning av ett antal samarbetspartners. För Beatas del har det inneburit en hel del sena kvällar.

 

Över hälften kvinnor

Till vardags arbetar Beata som digital innovationsguru på företaget Itch. Programmet till Almedalen har hon byggt på kvällar och helger och hon är nöjd med resultatet. Det innehåller 63 mycket kunniga personer och över hälften är kvinnor.

- Det händer att folk säger att det inte finns några kunniga kvinnor på det här området, säger Beata Wickbom. Det här programmet visar tydligt att det inte är så. Vi har också ansträngt oss för att få en mångfald när det gäller ålder, bakgrund och bostadsort. Programmet har något för alla. Vill du bli inspirerad så kom till oss!

I år har projektet fått in ett par sponsorer (PTS och Acando). Förhoppningen är förstås att HejDigitalt! ska fortsätta växa, med fler sponsorer och mer aktiviteter.

- Vi är en liten organisation och kan inte finansiera kunskapsutveckling för alla andra, säger Beata. Vi behöver sponsorer som bidrar med både finansiella medel och kunskap så att diskussionen kan fortsätta, även efter Almedalen.

 

Arrangörer:

Beata Wickbom, digital strateg, talare, moderator och Digital Innovation Guru på Itch.

Emma Egnell är producent och kommunikationsstrateg.

Elin Hoffmeister är produktionsledare.

Länk till programmet: https://hejdigitalt.se/almedalen/