Så digitaliserar du – på rätt sätt”Digitaliseringspanik” leder många företag till att ta ogenomtänkta beslut och investera i digitaliseringsprojekt som aldrig genererar något riktigt värde. För att hjälpa företag att digitalisera ”på rätt sätt” har Peter Wehlin och Anders Bååth, konsulter på Trinovo, sammanställt en guide till hur företag bör angripa sin digitala transformation.

Tack vare den snabba teknologiska utvecklingen, samt internets och mobilnätens utbredning, sveper digitaliseringen idag som en våg genom samhället och berör så gott som alla aspekter av våra liv. För företagen innebär detta nya inkomstmöjligheter men också nya risker. I bransch efter bransch dyker det nämligen upp företag med nya perspektiv, vars digitala affärsmodeller vänder upp och ner på marknaden och utmanar de etablerade aktörerna. Rädslan för att halka efter och hamna på ”fel sida historien” gör därför att många företag hårdsatsar på ambitiösa och dyra digitaliseringsinitiativ.

Faran med dessa digitaliseringsprojekt, som drivs av stress snarare än en genomtänkt strategi och affärsmässig logik, är att de ofta slukar pengar utan att någonsin generera ett riktigt värde. Generellt sett är också misslyckandegraden för digitaliseringsprojekt hög, uppskattningar pekar på att så många som 70 procent av initiativen inte når sina mål.

Enligt Peter Wehlin och Anders Bååth, konsulter på Trinovo, är ett av problemen att företag ofta fokuserar för mycket på den tekniska aspekten av digitaliseringen. Istället menar de att det alltjämt är gedigen affärsanalys och strategi som måste driva den digitala transformationen. Dock menar de att denna ”digitala strategi” kräver ett något annorlunda angreppssätt än tidigare. En djupare förståelse för den nya teknikens möjligheter måste bli en del av analysen för att inte riskera att pengar kastas på fel lösning och att effekten uteblir.

För att undvika den här fällan gäller det därför att företag reviderar sin strategiprocess och Peter Wehlin och Anders Bååth har samlat fyra viktiga steg som företag bör följa.

1. Strategi med ett nytt perspektiv

En nyckel till framgång i det ”digitala strategiarbetet” är att skapa en större förståelse för hur nya teknologier kan påverka både konkurrentanalysen och den egna affärsmodellen. Peter Wehlin menar därför att företagen behöver ställa sig nya typer av frågor i sitt strategiarbete:

– Var kan vi förbättra effektiviteten och skapa en bättre kundupplevelse med hjälp av alla de teknologier som finns tillgängliga idag? Vem kommer att tjäna pengar i vår bransch i framtiden och hur? Hur ser egentligen vår affär ut och vem är våra framtida konkurrenter?

Läs mer om Trinovos arbete med digitala strategier.

2. Få översikt på arkitekturen

Företagens arkitektur är ofta ett resultat av många års utveckling, förändring och integration av förvärv. Tack vare manuella processer och personal som ”vet” hur saker och ting fungerar kan företag idag klara sig med den här heterogena miljön men den innebär samtidigt ett stort hinder i digitaliseringen. För att ta tillvara på nya tekniska möjligheter, såsom mobila användare, automatisering eller ökad integration med omvärlden, måste arkitekturen helt enkelt vara väl genomtänkt och strukturerad.

– Om företag ska ta till vara på möjligheterna måste de ha en tydlig bild över sin affärs-, applikations- och infrastrukturarkitektur. Det gäller att ha koll på både sina nuvarande och framtida gränssnitt mot omvärlden och dessutom måste man göra en analys av hur integrationsbehoven ser ut och säkerställa att arkitekturen är byggd för att klara det, säger Anders Bååth.

3. Skapa en datadriven innovationsmiljö

Tillgång till data är en avgörande faktor för automatisering och integration med externa parter. Det är även via data som vi skaffar oss insikten för att skapa bättre anpassade kunderbjudanden, både avseende innehåll och tajming. Många företag som vill dra nytta av dessa möjligheter hindras dock av att kvaliteten på deras underliggande ”masterdata” är för dålig. Orsakerna till detta kan vara att olika delar av företaget lagrat sin data på olika sätt eller använt olika begrepp för samma data.

– Det måste finnas en väldefinierad datastruktur för de viktigaste objekten som man samlar in data om. Dessutom måste man veta viken data man faktiskt behöver tillgång till, både internt och externt, för att kunna förbättra eller skapa nya tjänster, säger Peter Wehlin.

Läs mer om Trinovos tjänster inom it-management.

4. Definiera en tydlig strategi för hur systemen skall opereras

Just nu är den dominerande synen att alla system skall finnas i en molnlösning. Molnlösningarna har också flera stora fördelar i form av låga kostnader och enkelheten att skala upp. Dock ägnar företagen inte alltid tillräckligt mycket uppmärksamhet på valet av leverantör och lösning för hur företagets system skall opereras. Detta kan bli ett stort problem då fel val kan skapa allvarliga inlåsningseffekter samt försvåra, och kanske till och med förhindra, innovationer som kräver integration och automatisering.

– När företag tar steget ut i molnet måste de tänka långsiktigt och fråga sig: vad är målet och drivkraften? De måste också analysera vilka av deras långsiktiga behov som kräver komplexa integrationer eller som ställer speciella krav på säkerhet. Viss information kanske man inte vill eller kan flytta till molnet och om man då behöver en hybridlösning så kan det faktiskt bli dyrare i slutändan, säger Anders Bååth.

Vill du veta mer? Kontakta Trinovo här.

 Presenteras av

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande. Vi är ett tjugotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar.

Läs mer på www.trinovo.se


Peter Wehlin, Partner IT Management

Peter Wehlin, Partner IT Management

Anders Bååth Senior Technical Advisor

Anders Bååth
Senior Technical Advisor

 

Vill ni ha hjälp i att formulera er digitala strategi?

Hör av er till Peter Wehlin eller Anders Bååth.