Talande hissar – ett stort steg mot den smarta fastigheten

Anders Fredholm från IBM och Jaakko Kaivonen från KONE talade under DI-konferensen Smarta Fastigheter.

Tillsammans med IBM har KONE, ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen, utvecklat framtidens smarta hiss. Under Dagens Industris konferens Smarta Fastigheter visade företagen upp de ”talande” hissarna och delade med sig av sina lärdomar från utvecklingen. 

– Tänk väldigt stort, börja väldigt smått och skala upp väldigt fort, sa Anders Fredholm från IBM, under konferensen.

På en konferens där många pratade om framtiden för Internet of Things (IoT) visade KONEs och IBMs smarta hissar att en ny verklighet redan är här. 

  Våra erfarenheter av att skapa smarta hissar är att förändringen sker nu och att den sker snabbare än vi tror, sa Jaakko Kaivonen, vd för KONE Skandinavien, från konferensens scen på Berns Salonger i Stockholm.

KONE har redan idag kopplat upp hundratusentals av sina hissar globalt mot molnet, och övervakar i realtid med hjälp av IoT-teknik fler än 200 parametrar i varje hiss. Datan har funnits där under lång tid, men utmaningen tidigare har varit att utnyttja den datan på ett intelligent sätt – som skapar ett värde för kunden och slutanvändarna.

Att KONE skulle utveckla en lösning för detta, helt på egen hand, beskriver Jaakko Kaivonen som nästintill omöjligt. – Vi är experter på hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, men IoT är, i varje fall hitintills, inte vårt specialistområde. Därför vände de sig till IBM och deras världsledande teknik för artificiell intelligens: Watson. Med IBMs hjälp har KONE nu kunnat utveckla en smart hiss som kan ”tala” med Watson. Hissarna skickar kontinuerligt uppdateringar om sina 200 parametrar och Watson använder sedan datan för att hitta nya samband kring användning och driftstopp.

– Om vi märker att komponent A har en viss vibration och komponent B ökar sin temperatur 0,5 celsius, då vet vi att komponenten C kommer gå sönder om 3 - 4 dagar. Då blir det ”disruption”, då kan vi börja förutse och förebygga att saker händer, förklarade Jaakko Kaivonen.

Här kan du höra hissarna tala. 

För KONE innebär den här lösningen en förändring av hela deras bransch. Målet är nämligen att i framtiden helt eliminera driftstopp och att kunna planera all service när den stör som minst. På så vis skapar de smarta hissarna också en tydlig nytta för slutanvändaren, som alltid har fungerande hissar.

Det här mervärdet för slutanvändaren beskriver Jakko Kaivonen som den allra viktigaste faktorn vid utvecklingen. Just därför har KONE också varit noggranna med att inkludera sina kunder i utvecklingen av de talande hissarna. Ett exempel är det svenska fastighetsbolaget Humlegården.

– Vi började den här resan för två år sedan och på första mötet sa Humlegården att deras vision var att vi i framtiden endast skulle ha förebyggande service som planeras i förhand och inga driftstopp. Det var en ganska krävande vision i början, men nu har vi talande hissar här i Stockholm och förutseende underhåll. Den här resan hade varit omöjlig utan våra partners.

Den insikten delades även av Anders Fredholm, Industrial Products Leader Europe på IBM, som var med på scen. Han beskrev samarbetet med KONE som ett ypperligt exempel på hur IoT-lösningar uppstår genom partnerskap mellan fastighetsägare, deras leverantörer och företag som IBM.

Anledningen, menar han, är att den stora nyttan med IoT uppstår först i mötet mellan tekniken och slutkundens behov. IBM:s roll blir därför att tillhandahålla en plattform som gör det enkelt att starta samarbeten och utveckla nya lösningar – och i den rollen har bolaget många erfarenheter att dela med sig.

– Tänk väldigt stort, börja väldigt smått och skala upp väldigt fort. Då kan du göra fel tidigt för att snabbare hamna rätt och kan sedan använda det du gjort rätt för att skala upp.

Läs mer om KONE:s och IBM:s samarbete här.

 Presenteras av

 

KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. Som ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen tillhandahåller KONE hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln.

Läs mer på www.kone.se

IBMlogga

IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder. Sedan 1928 har IBM funnits i Sverige. Med innovation som en central del av strategin levererar IBM branschanpassade lösningar främst inom digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan.

Läs mer på www.ibm.se