Bimodal IT helt avgörande för digitalisering i mogna företag

Bimodal IT, med en snabbrörlig front-end och en långsamare mer robust back-end. Det är hemligheten för företag att klara det ökade fokuset på ”kundresan”, skriver #Digitalbloggens Björn Erikson.

Digital evangelist har en outvecklad syn på det mänskliga mervärdet

När mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner ökar risken för utanförskap.Ett problem som bara kommer växa. Digitalbloggens Björn Eriksson vänder sig mot defensiva och teknokratiska lösningar och vill istället se att vi uppvärderar det vi kallar “det mänskliga mervärdet”

Securitas förebild bland traditionella företag inom digitalisering

Securitas digitala satsning är en tydlig illustration av hur “traditionella” företag kan förvandla sina affärsmodeller för att överleva i den digitaliserade eran.