Så ska framtidens IT-medarbetare utbildas

Klassrumsutbildning blir bara en liten del av framtidens kompetensutveckling.

Digitaliseringen har inneburit nya utmaningar för verksamheter och deras IT-stöd, när nya roller skall axlas och ett större verksamhetsansvar skall tas. På konsult- och utbildningsföretaget BiTA arbetar man därför med helt nya former för kompetensutveckling, som ska hjälpa verksamheter att dra nytta av digitaliseringen möjligheter.

– Det finns statistik som säger att de 10 mest eftertraktade jobben idag inte ens fanns för 10 år sedan – och den här utvecklingen har bara börjat. Då inser man att det kommer finnas ett enormt behov av att utbilda människor in i de här nya rollerna, säger Ulf Myrberg, grundare av företaget BiTA som är verksamma inom IT-Management.

Den utveckling som Ulf Myrberg beskriver är ett tydligt exempel på en av digitaliseringens största utmaningar. För när den tekniska utvecklingen går allt snabbare och skapar allt fler möjligheter måste även vi människor hänga med. På BiTA, som har arbetat med kompetensutveckling inom IT sedan 2003, märker man också en tydlig skillnad i företagens behov.

– Kompetens är inte bara kunskap, då kunskap snabbt blir föråldrad. Problemet är att många av dagens utbildningsformer har varit inriktade på just kunskap: du ska kunna memorera och sedan beskriva vad du memorerat. Kompetens är idag så mycket mer än ren teoretisk kunskap och man pratar idag om andra färdigheter som minst lika viktiga, såsom att kunna applicera kunskap och ha förståelse för förändringar. Det är det som är viktigt idag, säger Barbara Carreno, vd för BiTA.

Den här utvecklingen berör egentligen alla delar av företagen men blir, enligt Barbara Carreno, extra tydlig just inom IT-verksamheterna. Anledningen till detta är att IT antagit en ny roll i sina organisationer; där man flyttar ut i verksamheten och blir allt mer drivande i affärsutvecklingen. Utöver sitt rent tekniska kunnande behöver dagens IT-medarbetare därför nya kompetenser för att kunna hjälpa företaget att uppnå sina strategiska mål. 

Nya utbildningsformer krävs

På BiTA försöker man möta denna utmaning genom en helt ny syn på kompetensutveckling, där fokus inte längre ligger på standardiserade klassrumsutbildningar. Istället ska kompetensutvecklingen skräddarsys för att följa individen över längre tid – med nya och mer flexibla utbildningsformer.

Ett exempel på en sådan utbildningsform är det man på BiTA kallar för rollbaserade utbildningar, som tar fasta på att IT-medarbetarnas roller är i förändring. Istället för att låta deltagaren gå olika standardiserade kurser skräddarsys därför utbildningen för att uppfylla en specifik rolls unika behov. På så vis läggs tiden endast på det som är relevant för deltagaren i sin aktuella roll, oavsett om det är teknisk kompetens, förmågor eller ledarskap, och kunskapen blir direkt applicerad i det vardagliga arbetet.

– Vi försöker utveckla dem rakt in i den roll de ska ha. Man jobbar inom ramen för just den rollen och tittar på vad den här rollen har för utmaningar, vad den har för svårigheter och vilka saker man behöver kunna, säger Ulf Myrberg.

Läs mer om BiTAs utbildningar här. 

En annan utmaning som BiTA försöker möta är behovet av kontinuerligt lärande, som ofta krockar med bristen på tid. Genom så kallade micro-utbildningar på 10-15 minuter, exempelvis i form av en podcast eller en youtube-film, vill BiTA därför göra de lättare att få den specifika kunskap du behöver på ett enkelt och tillgängligt sätt, utan att tappa värdefull tid.

Ett tredje exempel på en ny utbildningsform, som BiTA tror kommer bli viktig i framtiden, är så kallade gig-utbildningar.

– Det talas mycket om ”gig-ekonomin”, där det dyker upp nya affärsmodeller som snabbt kan ersättas. Det är precis samma sak med kompetens och kunnande; viss kompetens behövs idag och en helt annan kompetens kommer behövas imorgon. Att utveckla utbildningar som har lång hållbarhetstid kommer därför att bli omöjligt. Det är därmed bättre med ”gig-utbildningar” som är nödvändiga just nu och ger dig en överblick, säger Barbara Carreno och Ulf Myrberg fyller i:

– Verksamheterna börjar få upp ögonen för att det krävs att de jobbar med kompetens ur ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv. Det räcker inte bara med enstaka utbildningsinsatser som får svårt att matcha företagens strategier och planer och deras behov av medarbetare som alltid har rätt kunnande. Man behöver göra detta långsiktigt med en kompetensstrategi; utvärdera vilken kompetens som finns idag genom en inventering och göra en plan för hur man kan utveckla den över tid.

 Presenteras av

bita-logga

Om Bita:

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders komptensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. 

Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder men det kan även finnas förändringar som inte innefattar IT i någon bemärkelse. Våra verksamheter blir i regel mer och mer digitaliserade och det blir mindre viktigt att skilja på verksamhetsutveckling med eller utan IT. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte.

Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Läs mer på www.bita.eu


 

 
Ulf Myrberg och Barbara Carreno.

Ulf Myrberg och Barbara Carreno.