Luftburen intelligens skapar smartare byggnader

Jan Risén, System Development Director på ventilationsföretaget Swegon.

Framtidens ventilationssystem ska inte bara förse oss med ren luft och en behaglig temperatur. Det kan också fungera som ett nervsystem för framtidens smarta fastigheter. Det var ett av budskapen när Jan Risén på ventilationsföretaget Swegon talade under Dagens Industris konferens Smarta Fastigheter i Stockholm.

– Om man är ute efter big data så är det just det vi har i de här systemen, sa Jan Risén, System Development Director på ventilationsföretaget Swegon, om bolagets lösningar för behovsstyrd ventilation.

Enligt Jan Risén har Swegons behovsstyrda ventilationssystemen flera stora fördelar. Eftersom systemen är trådlösa sjunker exempelvis installationskostnaderna under själva konstruktionen. Dessutom bidrar systemen med en helt ny typ av flexibilitet.

Till skillnad från traditionella system kan den behovsstyrda ventilationen nämligen installeras utan att man vet exakt hur lokalerna kommer användas. I en allt snabbare bygg- och projekteringsprocess innebär det en stor fördel eftersom ventilationen kan installeras och sedan konfigureras i efterhand – när man vet hur lokalen ska användas. Skulle lokalen senare byggas om eller få ett nytt användningsområde kan ventilationen enkelt konfigureras om igen.

– Det är exakt samma produkter, du flyttar inte något eller ominstallera något. Detta blir väldigt intressant när vi börjar prata med fastighetsägarna, förklarade Jan Risén.

Läs mer om Swegons lösningar för behovsstyrd ventilation.

 

Luft som tjänst

För fastighetsägaren finns det alltså stora besparingar att göra genom den behovsstyrd ventilationen. Enligt Jan Risén är detta dock bara början; enligt honom går ventilationen i framtiden mot att vara mer av en tjänst än en produkt.

För att förklara detta hänvisade Jan Risén till en studie från Harvard som visat att personers kognitiva förmåga fördubblades om man ökade luftflödet från 10 liter per person och sekund, till 20 liter per person och sekund. Dessutom hänvisade han till siffror från Arbetsmiljöverket som visar att dålig ventilation försämrar kapaciteten hos människor med ungefär 15 procent.

Rätt lufttillförsel har därmed ett stort ekonomiskt värde och enligt Jan Risén öppnar detta upp för fastighetsägare att leverera inomhusklimat som en tjänst. Med ett system för behovsstyrd ventilation kan fastighetsägaren nämligen enkelt skapa olika inomhusklimat till sina kunder och ta betalt utifrån vilken luftkvalitet de vill ha.

– Det här är enbart en konfigurationsfråga för våra system och du betalar för utnyttjade tjänster.

Det andra stora utvecklingsområdet som Jan Risén ser hos Swegons smarta ventilation handlar om data. I systemen ingår nämligen sensorer som mäter allt från luftflödet och temperaturen till solskydd, närvaro och energiförbrukning. Med så mycket data kring hur byggnaden används finns det därmed en enorm potential för fastighetsägaren att kunna leverera andra IoT-tjänster.   

– Som ventilationsföretag pratar vi gärna om att vi sparar energi men det finns andra kostnader som är ungefär lika stor. Exempelvis är städkostnaderna i en kontorsbyggnad nästan lika stora  som energikostnaderna. För att spara pengar där kan vi då använda data från närvarodetektorerna som finns i rummen. Ser vi att det finns exempelvis konferensrum som inte används så behöver de ju städas igen.

 Presenteras av

 

Swegon Group AB ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Genom egna säljbolag och återförsäljare levererar Swegon produkter och systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och som bidrar med avsevärd energibesparing.

Swegon har 14 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 100 anställda och omsätter cirka 4,1 miljarder kronor.

Läs mer på Swegon.se