Retail banking i Sverige – efter 7 goda år kommer…?Den offentliga debatten om bankerna domineras sedan några år helt av digitalisering, fin-tech och regleringar. Men vad händer under tiden med bankernas intjäningsförmåga? Konsultbolaget Trinovo beslöt sig för att analysera den frågan och inleda en diskussion med ett 20-tal aktörer på marknaden. Svaret de fick var oroväckande.

Sedan finanskrisen 2008 har de svenska bankerna sett några av sina bästa år någonsin. Deras lönsamhet har ökat med nästan 50 miljarder kronor och i dagsläget får svenska storbanker ungefär 13 procents avkastning på eget kapital, en siffra som vida överskrider deras kollegor i resten av Europa.

Enligt Tomas Dahlqvist, partner på Trinovo Consulting, är det bolånen som är den helt dominerande anledningen till bankernas fantastiska resultatutveckling.

– Under åren sedan krisen har både marginalen på och volymerna av bolån ökat kraftigt. Detta har inneburit en lönsamhetsökning på i storleksordningen 30 Mrdkr för storbankerna, säger han.

Bolån kommer dock knappast vara samma lönsamhetsskapare i framtiden. På grund av nya regleringar, ökad pristransparens, tuffare lånevillkor och avstannande volymutveckling kan lönsamheten inom det här området plana ut och de historisk höga marginalerna kan komma vara svåra att förvara. Ett omfattande lönsamhetstapp är inte otroligt.

Ett område där storbankerna också kommer tappa i lönsamhet är sparandet, där allt tal om pris och kostnader nu börjar få genomslag i vår nya lågräntemiljö. Detta har gjort att pengar flyttats, från dyra aktiefonder till indexfonder, och prispressande konkurrenter som Vanguard sätter normen på 1/10-del av vad dagens aktiefonder kostar.

– Den här utvecklingen har bara tagit sin början. Idag ligger endast 13% av hushållens fondsparande i indexfonder och många betalar fortfarande höga avgifter. Det här kan komma att innebär ett lönsamhetstapp i fler-miljardklassen för bankerna. Trots kraftigt inflöde av nytt sparande, säger Tomas Dahlqvist.

 Läs mer: Så kan Trinovo hjälpa ditt företag att möta en osäker framtid.

Storbankerna har dock tydliga fördelar genom sin storlek, resurser, erfarenhet och förtroende. Trots deras utmaningar tror Tomas Dahlqvist nämligen inte att man ska underskatta värdet i en stor och trygg bank. Att kunna få alla sina behov tillgodosedda av en aktör, som har beprövade och pålitliga system, är väldigt attraktivt för många kunder. Deras roll som ”aggregatorer” av kundernas affärer kommer dock utmanas av ”open banking”. PSD2 och dess ”access to account” kan komma att verkligen utmana de traditionella bankerna. Den ”öppenhetsresa” som detta innebär har bara börjat.

– Det kommer i förlängningen ge möjlighet att knyta ihop kundernas affärer på ett otraditionellt sätt. Men det måste ta sin utgångspunkt i kundbehov och vad kunderna vill betala för. Troligen kommer vi få se några andra ”aggregatorer” än våra storbanker tror Tomas Dahlqvist.

Bankerna står alltså inför en stor lönsamhetsutmaning, då intjäningsmöjligheterna i dagens produktbaserade affärsmodell börjar erodera. Idag subventionerar de traditionella produkterna en serviceapparat som bl.a. ger tillgång till banktjänster på internet och i mobilen samt betalningslösningar globalt nästan gratis. Det är ingen naturlag att man får detta för 25 kronor i månaden när andra branscher tar 100-tals kronor för motsvarande tillgång, säger Tomas Dahlqvist.

Lösningen är enligt Tomas att bankerna måste komma tillbaka i en fas av ”lönsam affärsutveckling”. Kostnaderna måste sänkas, men utgångspunkten måste också vara att skapa en värdefull kundrelation i en digitaliserad värld och att med utgångspunkt från kundernas behov utveckla sina tjänster på ett sådant sätt att kunderna vill betala för dem.

– Där finns stora och inte minst olika behov, men hushållens växande och alltmer komplexa balansräkning är en faktor som kunderna kommer behöva hjälp med att hantera framöver.

Läs mer om Trinovos syn på bankernas framtid.

 

 Presenteras av

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med fokus på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande.Vi har under snart 30 år hjälpt retail finance-företag att utveckla sina affärer baserat på ett lönsamhetsorienterat och pragmatiskt arbetssätt

Läs mer på www.trinovo.se

tomas_dahlqvist

Tomas Dahlqvist, Partner på Trinovo Consulting.

Vill ni ha stöd i att klargöra er strategiska position, samla organisationen kring tydliga utvecklingsbehov och att driva dessa i hamn?

Hör av er till Tomas Dahlqvist eller Christian Rutz.