Så kan big data hjälpa den offentliga sektorn

Niklas Huss, digitaliseringsexpert och rådgivare för offentlig sektor på SAS Institute.

Genom framväxten av big data-analys och artificiell intelligens står tjänstesektorn inför en gigantisk omvälvning. Om 20 år beräknar forskare att upp till 50 procent av alla jobb inom tjänstesektorn är borta. För att överleva måste därför både den privata och offentliga sektorn anpassa sig till en ny datadriven verklighet.

– Förflyttningen är att dataanalys blir hjärnan bakom allt som görs i din organisation. Alla beslut, all utveckling och all produktion kommer styras av dataanalys. Vi håller på att göra den förflyttningen nu och de skapar helt nya förutsättningar, säger Niklas Huss digitaliseringsexpert och rådgivare för offentlig sektor på SAS Institute.

Som ett exempel på den här omvälvningen nämner Niklas Huss forskning som säger att 70 procent av företagen på Forbes lista över världens 1 000 största bolag kommer försvinna inom fem år. Kvar kommer de bolag finnas vars affärsmodeller utnyttjar de otroliga fördelar som big data-analysen erbjuder. Affärsmodeller som också kommer förändra hur vi arbetar.

– Enligt forskningen från Oxford kommer 50 procent av alla jobb inom tjänstesektorn försvinna inom 20 år och 75 procent av Sveriges befolkning arbetar inom tjänstesektorn. Det är klart att det får enorma konsekvenser, säger Niklas Huss.

 

»Enligt forskningen från Oxford kommer 50 procent av alla jobb inom tjänstesektorn försvinna inom 20 år«


Läs mer om hur SAS Institute kan hjälpa din verksamhet att digitaliseras.

I detta framtidsscenario står den offentliga sektorn också inför stora utmaningar. Dels riskerar  omvälvningen att lägga en stor resursmässig belastning på allt från Arbetsförmedlingen till vården och Försäkringskassan. Samtidigt kommer medborgarna också att kräva den typ av service och smarta tjänster från offentlig verksamhet som de får inom den privata sektorn. För att klara både den resursmässiga utmaningen och de allt högre medborgarkraven måste den offentliga sektorn därför ta en ledarroll inom digitaliseringen, anser Niklas Huss.

– Man måste våga tänka om, tänka nytt och tänka utanför boxen. Inte gå i samma fotspår som man gjort förut, förklarar han.

Det Niklas Huss och SAS institute försöker göra är därför att hjälpa den offentliga sektorn att sätta dataanalys i fokus för verksamheten. Genom att analysera datan kommer man nämligen kunna hitta sätt att arbeta effektivare, höja kvaliteten på sina tjänster och eliminera onödiga arbetsmoment. En digital och datadriven offentlig sektor blir därmed både bättre på att hantera medborgarnas behov och kan även arbeta proaktivt för att se till att behoven aldrig uppstår.

 

»Det är viktigt med den här individuella servicen istället för generell service och att den är kopplad till proaktivitet«

Läs mer om hur SAS Institute kan hjälpa offentlig verksamhet genom digitaliseringen.  

Som ett exempel nämner Niklas Huss Nya Zeeland. Där har socialförvaltningen lyckats spara över 6 miljarder kronor på tre år genom att använda big data-analys för att identifiera beteendemönster hos unga som riskerar att hamna i bidragsberoende. Genom analysen har man kunnat fånga riskungdomarna i tid och erbjuda dem skräddarsydda program för att komma på rätt bana.

– Det är viktigt med den här individuella servicen istället för generell service och att den är kopplad till proaktivitet, där man agerar så tidigt som möjligt, säger Niklas Huss

Ett annat exempel är arbetsförmedlingen i Danmark, som genom big data-analys lyckats optimera hur man skräddarsyr stödet för de enskilda arbetssökande. På så vis har man lyckats sänka den genomsnittliga tiden som de arbetssökande befinner sig utan jobb och har sparat hundratals miljoner kronor.

För Niklas Huss är därför målet att föra vidare det här tänket till fler inom offentlig sektor. För oavsett om det handlar om att förebygga brott, minska arbetslöshet eller att förhindra sjukdomar finns det stora besparingar att göra i pengar och mänskligt lidande, samtidigt som man ger en ökad medborgarservice.

 

 Presenteras av


SAS hjälper dig att förvandla företagets data till insikter som ger dig ett nytt perspektiv på verksamheten. Du kan identifiera det som fungerar. Korrigera det som inte fungerar och upptäcka nya möjligheter. SAS hjälper dig och ditt företag att förvandla stora datamängder till värdefull kunskap för din verksamhetsutveckling.

Läs mer på:

www.sas.com

För fler perspektiv på digitaliseringen följ Niklas Huss på Twitter:

@HussNiklas

Läs vidare om SAS Institutes seminarium i Almedalen onsdag 6/7.