Utbildning hjälper mot digital DarwinismMånga företag saknar digital kompetens i ledningen. Och förstår därmed inte hotet digital utveckling innebär. Det krävs kompetensutveckling på alla nivåer i företaget för att ändra på detta. 

I en undersökning DI Digital gjorde svarade 42% av undersökta företag nej på frågan ”Har ditt företag en tydlig strategi för hur ni ska dra fördel av digitaliseringen?”. Över hälften trodde inte att digitaliseringen krävde ändringar i deras affärsstrategi, alltså att de kommer att kunna fortsätta göra affärer på ungefär samma sätt som de alltid gjort, eller att deras bransch kommer att fungera utifrån samma villkor som tidigare. I vissa branscher, som transport, tillverkning och byggverksamhet, är siffrorna ännu högre. 

När Styrelseakademin frågade 300 styrelsemedlemmar svarade 70% av dem att deras företag saknade en digital vision. Digitaliseringexperten Sara Öhrvall konstaterade efter att ha sett att 8 av 10 företag saknar digital kompetens att ”på företagssidan ligger Sverige jättelångt efter”.

Till och med i branscher som Bank och Finans, där man satsat mycket på digital utveckling under en lång rad år, har man svårt att ta fram lösningar som konkurrerar med nischaktörer som Klarna, PayPal m.fl. Med Swish som lysande undantag tycks svenska banker inte ha någon större förståelse för vad dagens och morgondagens kunder betraktar som viktigt. 

Digital kompetens på alla nivåer

Alla företag och branscher kan utmanas genom digital transformation. Därför måste kompetens i de här frågorna finnas på alla nivåer. Men det är extra viktigt att den finns på lednings- och styrelsenivå därför att det är där de långsiktiga, strategiska besluten fattas.  Om den digitala kompetensen enbart finns längre ned i organisationen så är risken överhängande att dessa personer blir en slags digitala gisslan, utan verkligt mandat eller möjlighet att påverka utvecklingen. Bristen på kunskap kring digital utveckling i styrelse och ledningsgrupp sänder en tydlig signal till resten av organisationen om vad som är viktigt och vad som inte är det.

Utmaningen för många i ledande funktioner är att för dem är nätet en plats för mejl, lite nyhetsläsning samt numera även bankärenden. Mer än så är det inte. Sociala medier är något för ungdomar. Den utveckling som gjort företag som Amazon, Google, Apple och Facebook till giganter påverkar inte dem. De missar även att digitala lösningar tar allt större plats inom hälsa, samhällsfunktioner och utbildning. Konsekvensen är att de inte ser hur företag som Uber, AirBNb, Alibaba och Amazon förändrar sina branscher i grunden genom att byta ut traditionella strukturer och beteenden. 

>> Uber har alltså inte bara ryckt undan mattan på taxiföretag, de har även förändrat köparens förhållande till själva lösningen <<

Utvecklingen i taxibranschen är talande. För Taxi Stockholms kunder är taxiresan inte något som engagerar. Kraven är bara att taxin dyker upp i tid och kör till rätt adress. Men om du pratar med Ubers användare så ändras detta - de talar om upplevelsen, om att åka med en intressant chaufför, att det är kul att använda appen. Uber har alltså inte bara ryckt undan mattan på taxiföretag, de har även förändrat köparens förhållande till själva lösningen. När Taxi Stockholms motdrag mot detta är snyggare bilar utan taxi-skylt så missar de att Uber har förändrat själva logiken i branschen. 

Även om omvälvningarna sker i den fysiska världen – i taxibilar och sovrum – så är det helt och hållet fråga om en digital transformation. Mycket av själva revolutionen äger rum i ett digitalt användargränssnitt, där kontrasten mot etablerade företag och gammal logik blir extremt tydlig. Och det är naivt att tro att det finns något område eller bransch där detta inte skulle kunna hända.

Vilket för oss tillbaka till bristen på kompetens inom ledning och styrelse. Hur ska man kunna identifiera vad som är ett hot eller en transformation om man inte förstår utvecklingen?

Svaret är att få upp digitala frågor på dagordningen i ledningsgrupper och styrelser. Om man inte förstår i hur hög grad vårt samhälle håller på att förändras av den digitala revolutionen kommer man omöjligt att kunna ta fram vare sig en strategi eller fatta konkreta beslut högst upp i organisationen. Alla företags ledningsgrupper och styrelser borde utbildas i digital utveckling. De behöver lära sig exakt hur omfattande den digitala dimensionen är i alla delar av samhället. De måste syna närmare vilka utmaningar som deras företag kan ställas inför på grund av digital transformation. Inte baserat på den logik de är vana att använda, utan på de genomgripande förändringar som faktiskt inträffat i flera branscher redan.

Om du sitter i en ledningsgrupp eller i en styrelse – ta upp detta idag. Om du kan påverka en ledningsgrupp eller styrelse – försök få dem att adressera de här frågorna så snart som möjligt. Problemen kommer inte att försvinna eller utvecklingen att vända tillbaka.

Krönikör

Pontus140330


Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på content marketing, sociala medier och digital utveckling.
Han har bland annat skrivit boken Content marketing för alla, och är en efterfrågad föreläsare i ämnen som digital transformation, content marketing och sociala medier.

Läs mer av Pontus på staunstrup.se och hitta honom på Twitter som @PStaunstrup.