Först i Sverige: De kommunicerar via en virtuell assistentFintech-bolaget Inkassogram är först ut med virtuella assistenter i sin marknadsföring.
På Arlanda finns nu den första virtuella medarbetaren som ger förbipasserande en annorlunda upplevelse och mer personlig kontakt än annan digital reklam.
– Som en underdog i en bransch som har stått still under lång tid måste man våga prova nya sätt att kommunicera sina tjänster, säger Jörgen Fredman, en av företagets grundare.

– Att jobba med virtuella assistenter kommer att bli ett naturligt kommunikationssätt mot kunder framöver, såväl för marknadsföring som för kundsupport. Inkassogram är en uppstickare i inkassobranschen med målsättningen att jobba på ett schysstare sätt och utmana befintliga aktörer med ett nytt, digitalt arbetssätt. Vi talar om ”enklare, schysstare och gratis” tjänster; bland annat handlar det om gratis kravhantering.

På plats i ankomsthallen
Virtuella Assistenter har fått stor uppmärksamhet internationellt och Inkassogram är först ut i Sverige med att kommunicera med potentiella kunder på detta sätt. I ett nytt samarbete upplåter flygplatsföretaget Swedavia plats i en av Arlandas ankomsthallar och VisualSign levererar själva hårdvaran. 
– Den virtuella assistenten presenterar våra tjänster via en projicering som ger en personlig och interaktiv känsla. Som en underdog i en klassiskt stillastående bransch måste man våga prova nya sätt att tänka och kommunicera sina tjänster.

Han menar att assistenten dessutom gör det möjligt att både visa filmer och verbalt informera förbipasserande om företagets tjänster, samt att bjuda in till interaktion – något som förr inte var lika tillgängligt för företaget.

Mer effektiva än andra
– Event och marknadsaktiviteter av den här typen är ofta kopplade till ett stort personalbehov och stort kommunikationssvinn. Det här är personalbesparande. Med den virtuella assistenten når vi alla förbipasserande resenärer dygnet runt och vi kan anpassa vår kommunikation oberoende av tid, plats eller språk, säger Jörgen.

– Assistenten engagerar och underhåller sin publik och bidrar till en tio gånger mer effektiv kommunikation, jämfört med andra formar av digitala skyltar, säger Jennie Sandelin, CEO på VisualSign.

Vill du veta mer om hur det fungerar? Klicka här