Debatten om bankernas framtid missar måletOm storbankerna är så hotade av fintech-uppstickare som debatten antyder, varför tjänar de då mer pengar än någonsin? Nu bjuder konsultföretaget Trinovo in till en mer nyanserad debatt om bankernas framtid. En debatt som ska svara på en viktigare fråga: vad ska bankerna tjäna pengar på i framtiden?

Under lång tid har debatten om storbankernas framtid dominerats av hotet från diverse start-ups och fintech-bolag. Men trots att storbankernas affärsmodeller spås att snart bli utrotade, till förmån för digitala uppstickare, tjänar storbankerna mer pengar än någonsin.

På konsultföretaget Trinovo efterfrågar man därför nu en mer nyanserad debatt om bankernas framtid. Det som Trinovo saknar är en debatt med ett mer affärsmässigt perspektiv och som utgår från en mer central fråga för bankerna: hur ska de tjäna sina pengar i framtiden?

För att starta upp den här debatten har Trinovo påbörjat ett arbete med att analysera den svenska marknaden. Målet är att analysen ska besvara en rad viktiga frågor som ger en bättre bild av vad bankerna har framför sig.

Du kan läsa mer om frågorna man vill besvara och Trinovos syn på bankdebatten här.

 Presenteras av

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med fokus på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande. Vi har en tydlig och pragmatisk arbetsmodell som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar.

Läs mer på www.trinovo.se