Kommunledningen och ”den smarta kommunen”

Sveriges kommuner vill digitaliseras men är osäkra på hur det ska gå till. Den slutsatsen drar konsultföretaget Public Partner som är specialiserade på verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har tankar om hur kommunledningen kan få fart på digitaliseringen.

Så kan big data hjälpa den offentliga sektorn

Genom framväxten av big data-analys och artificiell intelligens står tjänstesektorn inför en gigantisk omvälvning. Om 20 år beräknar forskare att upp till 50 procent av alla jobb inom tjänstesektorn är borta.