Digitaliseringen gör många lågavlönade till vinnare

Björn Erikson, digitaliseringsspecialist på Trinovo.

Digitaliseringen innebär en fundamental omvandling som vi alla måste förhålla oss till. För att undvika att den leder till vinstfall och skenande arbetslöshet menar digitaliseringsspecialisten Björn Erikson att samhället nu måste uppvärdera det som inte går att digitalisera och satsa kraftfullt på ”det mänskliga mervärdet”.

I juni släppte transportföretaget UPS en rapport som visade att 80% av alla inköp inom detaljhandeln i USA (bortsett dagligvaror) nu sker helt eller delvis på nätet, ofta via nya aktörer – bara 20% ägde rum enbart i traditionell butik. Rapporten är en tydlig indikation på hur digitaliseringen håller på att förändra både våra liv och förutsättningarna för företagen.

 

»Den digitala omvandlingen pågår med full kraft«

Ett exempel på detta är att börsvärdet för Amazon mellan 2009-15 ökade med 800 %. Detta samtidigt som värdet på konkurrenten Walmart, världens största detaljhandelskedja, ökade med 0 %. En annan indikation på förändringen är siffror från Stiftelsen för Strategisk Forskning som uppger att hälften av alla jobb i Sverige idag kommer vara automatiserade om 20 år.

– Det här bygger på den grundlag som ligger under ytan: allting som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, säger Björn Erikson, managementkonsult på Trinovo och författare specialiserad på digitaliseringen.

Vi ser nu en omvälvande kraft av nya digitala tillväxtföretag, som i snabb takt utmanar etablerade affärsmodeller, eliminerar mellanhänder och pressar marginaler. Något som beskrivs dagligen i media genom exempel som Amazon, Uber, Airbnb, självkörande bilar och start-ups. Effekten av den här utvecklingen, tillsammans med tidigare automatisering, flytt av produktion till lågkostnadsländer samt internet-erans hyperkonkurrens sätter traditionella företag i västvärlden under hård press. Som en följd minskar också värdet på många låg- och medelkvalificerade arbeten. Det kan handla om arbeten inom klassisk industri, service eller försäljning som nu i snabb takt ersätts av robotar, algoritmer eller e-handel.

 

»Det handlar om att uppvärdera, förstärka och göra skillnad med hjälp av mänskligt mervärde«

 

”Mänskligt mervärde”  på rätt ställe

Problemet som uppstår är då var och hur all denna frigjorda arbetskraft ska komma till nytta framöver. Långt ifrån alla är ämnade för de högkvalificerade och innovativa arbeten som frodas genom digitaliseringen. Enligt Björn Erikson finns det dock stora möjligheter för samhälle och företag att bana väg för nya värden och tjänster. Genom att satsa på ”mänskligt mervärde”, på rätt ställe, får man ett starkt alternativ till hotet om arbetslöshet och utanförskap.

– Det handlar om att uppvärdera, förstärka och göra skillnad . Sen handlar det också om att optimera samspelet mellan den digitala utvecklingen och det mänskliga mervärdet, säger Björn Erikson.

När allt som går att digitalisera blir digitaliserat, så ökar också betydelsen av det som inte går att digitalisera. Några exempel är personal i specialiserade ”showrooms” och kundtjänst, personlig service i vård- och omsorgsyrken, hantverksyrken och alla arbeten där den mellanmänskliga kontakten gör en viktig skillnad. Inom dessa yrken kommer det i framtiden finnas en växande efterfrågan och därmed möjlighet till mycket högre löner för anställda med rätt attityd och förmåga.

 

»Detta är den kanske viktigaste frågan kopplad till digitaliseringen idag«

 

Hur företag blir vinnare

För företagens del finns det också mycket att vinna på att satsa på mänskligt mervärde för att differentiera sina erbjudanden. Detta gäller dock inte längre klassiska områden som säljtransaktioner och leveranser. Istället för att försöka konkurrera med lägsta möjliga pris får man då ytterligare en arena att konkurrera där samspelet mellan de digitala resurserna och det mänskliga mervärdet fäller avgörandet.

– I detaljhandeln i USA sker 40% av inköpen via samspel mellan nätet och butik. Nyckeln är en tydlig rollfördelning och optimering mellan vad som effektivast görs på nätet, nästan gratis, respektive vad som kan motivera merkostnaden av en butik. Som kontrast kan nämnas att trots att volymen i svensk detaljhandel ökade med 35% mellan 2006-15 så sjönk rörelsevinsten med 27% under samma period.

Men för att kunna undvika att digitaliseringen följs av skenande arbetslöshet krävs också större samhälleliga initiativ. Enligt Björn Erikson sker utvecklingen så snabbt nu att politiker borde prioritera frågan om hur Sverige kan ta en ledarroll inom att skapa mänskligt mervärde baserat på digitaliseringen.

– Detta är den kanske viktigaste frågan kopplad till digitaliseringen idag. Därför borde politiker som vill ta ansvar för sysselsättningen driva på för en uppgradering av betydelsen av det mänskliga mervärdet.

Tre slutsatser

För företag:
Utveckla erbjudande och sättet att ta betalt för att dra nytta av mänskligt mervärde för att förstärka differentiering i samspel med digitaliseringen

För individer:
Se möjligheter och passion i mänskligt mervärde i din yrkesinriktning – bli mera värdefull än det digitala

För politik & samhälle:
Se möjligheterna och bana väg för uppgradering av det mänskliga mervärdets betydelse

 
 Presenteras av

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med fokus på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande. Vi har en tydlig och pragmatisk arbetsmodell som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar genom våra fyra affärsområden:

STRATEGI & AFFÄRSUTVECKLING
IT-MANAGEMENT
AFFÄRSDRIVET GENOMFÖRANDE
LOJALITET OCH CRM

Trinovo Consulting skapades 2011 men har sin bakgrund i två professionella managementkonsultföretag med tydliga fokusområden och en lång historia. Vi är idag ca 20 konsulter med kontor i Stockholm och Malmö.

Läs mer om Trinovo 

Kontakta Björn Erikson