Atea växlar upp inför NISMed cybersäkerhet som bottenplatta skapas nya möjligheter för säkerhetskultur, mekanismer och tekniska lösningar. Atea förbereder sig som bäst på att förbättra de samhällssystem som skyddar vår kritiska infrastruktur.

Stärker samhällsviktiga tjänster

Med 70% av sina kunder verksamma inom offentlig sektor, befinner sig Atea i en stark position inför den marknadsförändring som det nya direktivet kommer att innebära.

– Vi är redan insatta i verksamheterna och känner deras utmaningar, förklarar Carl-Magnus Brandt som är affärsutvecklare inom säkerhet på Atea. Det gör att mycket av förarbetet egentligen redan är färdigt. Trots att det bara handlar om månader innan NIS träder i kraft, är många kommuner och landsting fortfarande osäkra på vad det innebär för dem och hur bäst de ska förbereda sig på att följa de nya direktiven.

– Det viktiga för oss här är att vi kan ta det hela vägen, säger Carl-Magnus. Vi vill inte bara skriva en rapport; vi vill hjälpa till med analysen, ta fram förslag på genomförande, implementera och följa upp över tid. Vi har vad som krävs för att erbjuda totallösningar från det förebyggande arbetet, genom övervakning, incidenthantering och ända ner på konkret åtgärdsnivå. Det vet jag inte om någon annan kan i dagsläget.

Från incident till åtgärd

– Den första utmaningen för företagen är ofta att ta kontroll, säger Robert Nilsson som är affärsutvecklare på Atea. Deras system loggar mängder med väsentlig data varje sekund, och även om man vet vart man ska leta är det inte tidseffektivt att manuellt gå igenom allting.

Det är där vår incidentdetektering SIEM kommer in i bilden. SIEM hittar mönster och tolkar loggdata i realtid, bland annat med hjälp av IBM Watson. Den kognitiva beteendeanalysen ger en skarpare analys genom att förse säkerhetsanalytikerna med ett mer heltäckande beslutsunderlag.

– Nästa steg är att prioritera och agera på vad SIEM har tagit fram. Det kräver stor kunskap och insatthet i väldigt avancerade verktyg, så de flesta väljer att använda vår SOC-tjänst för den biten istället för att ha den kompetensen inhouse. För varje ny kund vi hjälper, ökar vår kunskapsbas, säger Robert.

Greppbart och djuplodat

Albin Zuccato är affärsområdeschef för säkerhet, och menar att det som skiljer Atea från övriga aktörer inom cybersäkerhet är samspelet mellan de relevanta delarna och den breda erfarenheten.

– När det gäller att ta det hela vägen från styrning ner till en teknisk implementation krävs väldigt speciell kunskap, säger Albin.

Ateas storlek och bakgrund har möjliggjort en organisation med riklig erfarenhet på både djupet och bredden. Albin är drivande i resan som Atea gör just nu från att främst vara kända för säkerhet kring produkter till att vara lika självklara när det gäller att kunna adressera komplexa styr- och ledningsfrågor inom säkerhet. Informationssäkerhet och övergripande tjänster är de största satsningarna, men faktum är att man just nu utökar alla segment.

– Vi är även väldigt aktiva inom forskning. Bland annat arbetar vi tillsammans med Karlstads Universitet i ett forskningsprojekt inom dataskydd, vilket är ett viktigt led i processen att ta fram morgondagens tjänster, avslutar Albin Zuccato.

 Presenteras av
 

 

Atea ska bli nummer ett inom säkerhet genom att leverera tjänster och produkter till privat och offentlig sektor. Vi hjälper kunden hela vägen, från styrningsöver behovshantering och implementation till genomförande och uppföljning.

Läs mer på: www.atea.se

Besök oss på facebook: www.facebook.com/ateasverige

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/atea-sverige-ab