Företagen kan blomstra när AI sköter bokföringen

Björn Elfgren, vd för Wint. Foto: Gabriel Liljevall.

Den digitala bokföringstjänsten Wint startades med en tydlig vision: Att göra det enklare och roligare att vara företagare. Genom att automatisera den vardagliga administrationen har bolaget nu skapat en total ekonomitjänst, som frigör både tid och kreativitet för företagare.
– Uppemot hälften av tiden de tidigare lade på ekonomi kan de nu lägga på något annat, säger vd Björn Elfgren.

– Vi grundade Wint för att vi brinner för företagande och entreprenörskap och vi vill att det ska vara superenkelt med bokföring, så enkelt att du inte behöver tänka på det. När det blir så enkelt innebär det att fler kan starta företag och att de som är företagare kan lägga sin tid på annat än administration, säger Björn Elfgren, grundare och vd för Wint.

När Wint utvecklade sin bokföringstjänst började man därför med det som företagarna svor mest över: kvittohanteringen. Wint beslöt sig för att digitalisera hela processen så att du endast behöver fota ditt kvitto med mobilen för att det ska hamna i systemet. Ägaren kan sedan godkänna utläggen med ett knapptryck och pengarna betalas ut direkt. På så vis sparar både ägare och anställda tid och undviker onödig frustration.

Utifrån samma tankesätt har Wints tjänst sedan byggts ut, för att idag kunna sköta i stort sett all ekonomiadministration. Oavsett om det gäller fakturahantering, utlägg, momsbetalningar eller löpande månadsbokslut sköter systemet alltså processen helt automatiskt och du som företagare behöver endast godkänna. 

– Enligt våra kundundersökningar så ser vi att kunderna sparar väldigt mycket tid, uppemot hälften av den tid som de tidigare lade på ekonomi kan de nu lägga på något annat.

Läs mer om hur Wints tjänst kan hjälpa ditt företag.

Artificiell intelligens tar över

Genom att automatisera det här arbetet sänker Wint även kostnaderna för företagen, som inte behöver ha egen personal eller en redovisningskonsult för att hantera ekonomin. Systemet samlar dessutom all data om företagets ekonomi och gör den tillgänglig genom tydliga grafer. Därmed får företaget bättre insikt i sin egen ekonomi och datan kan användas för att exempelvis effektivisera låneprocessen hos banken.

Med tanke på detta hyser Björn Elfgren inga tvivel om att den manuella ekonomiadministrationen nu går mot sitt slut. Tjänster som Wint har redan automatiserat den stora massan av arbetet och eftersom Wints tjänst använder Artificiell Intelligens, som hela tiden lär sig nya saker, kommer den med tiden kunna hantera allt mer komplexa bokföringsärenden, helt automatiskt.

För företagare innebär det här en ljus framtid med allt mindre ekonomiadministration att tänka på. Enligt Björn Elfgren innebär detta fördelar för den enskilda företagaren men också för samhället i stort. När entreprenörer inte längre behöver tänka på bokföring tror han nämligen att vi kommer se fler nya bolag, med bättre förutsättningar för att växa.

  När man kan frigöra tid för alla dessa kreativa människor, för entreprenörer är ofta väldigt kreativa, då kan de lägga den på att utveckla sina företag istället. Sammantaget så ger det där en stor effekt och det påverkar vår konkurrenskraft jämfört med andra länder.

Vill du veta mer? Besök wint.se

 Presenteras av


Wint är ett techbolag som löser hantering av ekonomi och administration för små och medelstora företag. För våra kunder betyder det att de inte har ett enda papper på kontoret. Vår egenutvecklade mjukvara administrerar automatiskt fakturering, leverantörsfakturor, löner, momsredovisning och skattebetalningar i realtid.

Wint har drygt 50 medarbetare, omsätter cirka 30 miljoner kronor och ägs av grundarna, medarbetarna, Ernström & C:o, Collector Ventures med flera.

Läs mer på www.wint.se