Ny tjänst digitaliserar närdemokratin i LundGenom den nya e-tjänsten Lundaförslaget ska det bli enklare för Lunds invånare att påverka kommunpolitiken. Tjänsten, som lanserades i slutet av april, är en digital version av de klassiska medborgarförslagen och tanken är att den ska göra närdemokratin i kommunen mycket mer tillgänglig.    

  Bara under de första dagarna så har det kommit in många bra och relevanta förslag, vilket visar på ett uppdämt behov. Det finns ett intresse för att jobba med förstärkt och förbättrad närdemokrati, något som många kommuner sliter med idag, berättar Carl-Johan Ahde på företaget Sokigo, som hjälpt till att bygga tjänsten Lundaförslaget.

Lundaförslaget har byggts på Sokigos e-tjänsteplattform Abou, som fungerar som ett gränssnitt mellan medborgarna och kommunen. Tanken med plattformen är att skapa ett enkelt sätt för kommuner att bygga digitala tjänster för att hantera den uppsjö av ärendetyper som en kommun måste hantera. Exempelvis har plattformen använts av kommuner för att bygga tjänster för allt från hantering av bygglov till frånvaroanmälan för skolbarn.

 

»Du får en direktlänk till demokratin, du ska inte behöva få tag i din närmaste politiker för att kunna presentera ett förslag«

 

 

Baserat på denna plattform har alltså Lund, som första kommun, valt att även digitalisera en viktig del av sitt demokratiska uppdrag. Genom plattformen har de nämligen designat en tjänst som låter invånare registrera förslag på förbättringar och förändringar i kommunen. Dessa förslag granskas sedan av handläggare, för att säkerställa att de är relevanta och seriösa, innan de läggs upp på kommunens hemsida där invånarna får rösta på förslagen.

Förslagen ligger sedan uppe på hemsidan under två månader och om de får mer än 100 röster går de vidare till berörd nämnd eller till kommunfullmäktige, som får behandla frågan och ge ett svar. Enligt Carl-Johan Ahde har den här metoden flera stora fördelar gentemot den gamla, analoga, hanteringen av medborgarförslag. Den allra främsta menar han är enkelheten.

– Du får en direktlänk till demokratin, du ska inte behöva få tag i din närmaste politiker för att kunna presentera ett förslag. Jag tycker det här är en succé för Lunds kommun, som på bara en helg fått in över ett dussin förslag, säger han.

 

»Jag vet att det här diskuteras i många kommuner och nu vet de att det finns ett enkelt sätt att få igång det«

 

 

För den som vill påverka kommunpolitiken finns därmed ett alternativ till att stå utanför matvarubutiken och samla in namnunderskrifter. Istället skapar man sitt förslag digitalt och kan sedan enkelt dela det i sociala medier. Dessutom får den som lämnat in ett förslag direktåterkoppling genom tjänsten när förslaget behandlats av politikerna eller tagits ner på grund av för få röster. Enligt Carl-Johan Ahde bidrar tjänsten på så vis till en ökad transparens och närhet till politikerna.

– Även om förslaget får många röster så är det ju inte en garanti för att det blir av men då är det fortfarande viktigt att kunna ge återkoppling på varför.

Läs mer om Lundaförslaget.

Tjänsten har hittills bara lanserats i Lund men har utvecklats i samarbete med flera andra kommuner. Just här ser Carl-Johan Ahde också en stor styrka med Sokigos plattform: den låter kommuner dra nytta av de tjänster som andra kommuner byggt – men kan samtidigt enkelt skräddarsy dem utifrån egna behov. Som ett exempel nämner han att kommunen kan välja om ”förslagslämnare” ska behöva signera med bank-id, för att säkerställa att bara de som är skrivna i kommunen ska kunna lämna förslag eller rösta.

Möjligheten att dela med sig av tjänster menar Carl-Johan Ahde är särskilt viktig för kommuner eftersom de måste hantera så många olika typer av ärenden – ofta i små volymer. På grund av detta blir det ofta inte ekonomiskt försvarbart om varje kommun ska utveckla sina egna tjänster från grunden. Med tanke på detta så ser Carl-Johan Ahde framför sig att de kommuner som nu går i bräschen för den digitala närdemokratin snart kommer få många efterföljare.

– Jag vet att det här diskuteras i många kommuner och nu vet de att det finns ett enkelt sätt att få igång det. Men som vanligt så tror jag att det kommer vara ett tiotal kommuner som går ut först och sedan dröjer det något år innan den stora massan följer efter och till slut gör alla det.

Läs mer: Så fungerar Sokigos tjänst för e-förslag.

 Presenteras av
Sokigo_logo2 (1)
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Sokigo levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan och vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.
Läs mer på www.sokigo.se
 
Carl-Johan Ahde affärsområdesansvarig på Sokigo.

Carl-Johan Ahde, affärsområdesansvarig på Sokigo.