Tekniken inte viktigast när fastigheterna blir intelligenta



Individen och affärsnyttan måste gå före tekniken om smarta fastigheter ska bli en kommersiell verklighet. Den slutsatsen drog Peter Hallberg, divisionschef på Siemens, under Dagens Industris konferens Smarta Fastigheter.

– Tekniken är i sig inget självändamål, sa han bland annat från konferensens scen

– Det finns en studie som säger att det kommer finnas över 11 miljarder ”devices” som producerar data i fastigheter år 2020. Det är extremt mycket data, men data i sig är ingenting, förklarade Peter Hallberg, divisionschef på Siemens, från scenen under konferensen Smarta Fastigheter i Stockholm.

Mängden uppkopplade enheter ger enligt Peter Hallberg en fingervisning om potentialen i smarta fastigheter. Samtidigt var han noga med att poängtera att värdet i Internet of Things (IoT) inte ligger i att generera data. Peter Hallberg illustrerade denna poäng utifrån sina egna erfarenheter från svensk processindustri på 90-talet. Den industrin genomgick då en digital revolution, när alla delar av verksamheten skulle digitaliseras och bli uppkopplad.

– Då kopplade man också upp en massa sensorer till styrsystem och automationssystem. I alla förfrågningar stod det att det här ska kunna kopplas upp, men det var ingen som frågade efter varför man skulle kunna göra det. Det var bara teknik.

Lärdomen som Peter Hallberg tagit med sig från den här eran, och som idag genomsyrar hela Siemens, är alltså att det inte räcker med häftig teknik. Data och information är bara ettor och nollor om den inte kan kombineras med kunskap och intelligens. För att smarta fastigheter ska bli kommersiellt gångbara, och skapa ett reellt värde, är det därför affärsmålen och inte tekniken som ska stå i centrum.

Läs mer om Siemens lösningar för smarta fastigheter här. 

Perfekta platser i fokus

På Siemens sammanfattas den här insikten ofta med uttrycket ”perfekta platser”, berättar Peter Hallberg. Det innebär att värdet i IoT-teknologin uppstår när datan används för att optimera fastigheten utifrån behoven hos de som använder den. Som ett exempel på detta nämner Peter Hallberg smart ventilation och undersökningar som visar att studieresultaten ökar med över 10 procent i undervisningslokaler som har optimerat ventilationen.

Ett annat exempel hämtade Peter Hallberg från Finland, där Siemens arbetar tillsammans med landets största köpcentrum. Deras samarbete började med energieffektivisering av byggnaden men genom ny IoT-teknik har Siemens också kunnat analysera flöden och beteenden inne i köpcentrumet. På så vis kan datan användas för att optimera upplevelsen för individerna i fastigheten.

– För den som driver ett köpcentrum är syftet inte att få dit så mycket folk som möjligt, utan att de som kommer dit ska handla och omsätta mycket pengar. Därför måste de må bra och vi måste skapa en perfekt plats för shopping. Det är syftet.

För att åstadkomma dessa perfekta platser ser Siemens också ett stort behov av nya arbetssätt. Bara i Sverige sitter Siemens exempelvis på data om energiförbrukning från över 8 miljoner kvadratmeter fastigheter. Den datan skulle kunna användas på helt nya sätt om den sätts i händerna på rätt personer. Enligt Peter Hallberg kommer den smarta fastigheten därför bygga på ett partnerskap där fastighetsägare, leverantörer och kunder kan applicera sin kunskap på fastighetens data, för att tillsammans skapa perfekta platser.

– Vi har tillsammans en pedagogisk uppgift: att berätta att det här inte bara är teknik. För tekniken är i sig inget självändamål, avslutade Peter Hallberg från scenen.

 Presenteras av

sie-logo-layer-claim-petrol-rgb_tcm27-971

 

Siemens är världens ledande leverantör av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala och effektiva systemlösningar och tjänster inom fastighetsautomation, brand, säkerhet, energihantering, samt styr- och reglerprodukter för värme, ventilation och kyla. Vi är din partner och erbjuder stöd och kunskap hela vägen från att identifiera behov till skräddarsydda lösningar. Vårt mål är att öka din lönsamhet genom förbättringar i inomhusmiljö, energieffektivitet och säkerhet.

Läs mer på www.siemens.se 

Peter Hallberg, divisionschef på Siemens, på palts under DI-konferensen Smarta Fastigheter.

Peter Hallberg, divisionschef på Siemens, på palts under DI-konferensen Smarta Fastigheter.