Bimodal IT helt avgörande för digitalisering i mogna företagBimodal IT, med en snabbrörlig front-end och en långsamare mer robust back-end. Det är hemligheten för företag att klara det ökade fokuset på ”kundresan”, skriver #Digitalbloggens Björn Erikson.

Kraven på snabbrörlighet och interaktivitet i kundnära affärsprocesser ökar kontinuerligt som en konsekvens av digitalisering och ökad fokusering på ”kundresan”. Slutkundens köpprocess och beteende är utgångspunkten för det digitalt offensiva företaget – inte forna tiders traditionella utgående marknadsföring a´la Philip Kotlers 4P.

IT-beroendet i de flesta affärsprocesser är idag högt och i centrum av dessa sitter ofta ett eller flera Affärssystem av typen SAP eller branschspecifika lösningar som inom bank. Dessa system skapades ofta för tiotals år sedan, är extremt trögrörliga och uppdateras med omsorgsfullt kontrollerade förändringar någon gång per år. Anledningen är att detta är vad som krävs för att bibehålla robusthet och kvalitet för dessa verksamhetskritiska system. Vidare är den historiska utgångspunkten kravbilden i back-office, d.v.s. slutkunden är långt ifrån alltid beaktad på ett systematiskt sätt.

Man förstår därför att det är en mycket svår och viktig utmaning för IT-avdelningar att kunna hantera snabbt föränderliga kundnära processer i harmoni med dessa trögrörliga kolosser.  Det går inte bara att släppa den snabbrörliga delen fri – den är ju helt beroende av effektiv samverkan med de traditionella IT-systemen. För att lyckas krävs en ansats som kallas ”Bimodal IT” eller IT med två hastigheter, d.v.s. en framsida som är snabbrörlig och hänger ihop på ett genomtänkt sätt med en baksida som är långsam och robust. För att lyckas krävs förändringar i ett antal dimensioner samtidigt:

  • CIO-ledarskap för att kunna hantera båda logikerna samtidigt
  • Styrmodell med mandat tillsammans med affärsenheter
  • Arkitektur och tekniska lösningar som kan utgöra en ”växellåda” mellan de två halvorna
  • Organisation, talang och metoder som fångar upp olikheterna i respektive halva

Utmaningen är stor för många och för de som vill bli framgångsrika på den digitala affärsarenan gäller att varje dag räknas i att bygga denna förmåga. Mer av dessa tankar kommer att behandlas på Trinovos CIO-forum 13e oktober.

CIO-forum

Tre gånger varje år anordnar Trinovo CIO-forum, en mötesplats där utvalda IT-ledare och CIO:s från större svenska organisationer träffas för att diskutera aktuella ämnen. 

Den 13:e Oktober anordnar Trinovo sitt nästa CIO-forum i Stockholm. Denna gång på temat Bimodal IT och hur företag kan bygga IT-system som klarar av att vara både långsamma och snabba.

För mer information och anmälning kontakta: Peter Wehlin på peter.wehlin@trinovo.se 

 

#Digitalbloggen

Bjorn_blogg

#Digitalbloggen skrivs av Björn Eriksson som har mer än 25 års erfarenhet som rådgivare och strategikonsult inom IT-management samt  som förändringsledare och CIO.

Björn var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och idag är han Partner på Trinovo, specialiserad på digitalisering och förändringsledning. 2014 gav han också ut boken "Den digitala affärsomvandlingen” om hur traditonella företag kan anpassa sig och lyckas i en allt mer digital samtid.

Följ björn på Twitter: @BjornErikson 

#Digitalbloggen