Sofistikerade IT-attacker kräver kompetent cybersäkerhetI dagens IT-miljöer, med ett stort beroende av affärstjänster i molnet, krävs effektivare säkerhetsstrategier för att bekämpa moderna avancerade IT-attacker.

En internationell undersökning, gjord av NTT Security, visar att 57 procent av beslutsfattare tror att dataintrång är oundvikliga. Ändå är det fortfarande vanligt att frågan om cybersäkerhet inte lyfts upp där den hör hemma, på ledningsnivå.

– Jag tror att man fortfarande inte riktigt förstår konsekvenserna av en attack. Men vad händer när exempelvis företag plötsligt inte kommer åt information i sina IT-system, när prisuppgifter läcks eller attackerna är så allvarliga att man helt måste stänga ner sina IT-system? Vi pratar om betydande ekonomiska konsekvenser. Inte bara för organisationen som drabbas, även leverantörer, kunder och samarbetspartners drabbas idag då man idag är mycket mer ihoplänkade via IT-system och molntjänster, säger Henrik Davidsson, försäljningschef i Norden på NTT Security.

Det är en rejäl utmaning företag och organisationer står inför idag med det ökade antalet säkerhetsincidenter som sker. Det är också svårt för det enskilda företaget eller organisationen att själv bygga upp och behålla den kompetens som krävs för att hantera de sofistikerade attacker vi nu ser.

– Det är här vi kommer in med vår breda expertis och långa erfarenhet inom området, det gör att vi kan stötta våra kunder i alla delar av arbetet. Vi ser också tydligt att MDR, Managed Detection and Response, blir en allt viktigare del i säkerhetsarbetet. Ett brett helhetsansvar som ger kunderna rätt teknologi, rätt processer, rätt kompetens och en avancerad förmåga att upptäcka och att agera snabbt och noggrant dygnet runt. Det är kritiskt när det kommer till framgångsrikt cybersäkerhetsarbete, berättar Björn Lantto, affärsutvecklare på NTT Security.

Läs mer här 

 Presenteras av

ntt-security-logo

Vi på NTT Security hjälper våra kunder med säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. Vi kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt.

Läs mer på www.nttsecurity.com/sv-se

Besök vår NTT Security blogg här 

Följ oss på Linkedin