”Dirty data” ett växande miljöhot

Digiplex datacenter i Fetsund i Norge använder den allra senaste teknologin för att uppnå optimal energieffektivitet .

Datacenterindustrin är mycket energikrävande och står idag för tre procent av världens energiförbrukning och två procent av koldioxidutsläppen. Eftersom mängden data växer explosionsartat riskerar ”smutsiga” datacenter därmed att bli en av våra allra största miljöbovar.
– Om vi inte får ordning på det här så är det fullt möjligt att man från myndighetshåll måste sätta begränsningar för hur mycket data vi får konsumera, säger Lars Tisén på datacenterföretaget DigiPlex.

Enligt siffror från IBM har hela 90 procent av världens data genererats de senaste två åren. För att hantera explosionen av data har även behovet av datacenter vuxit och idag står den globala datacenterindustrin för två procent av världens koldioxidutsläpp och tre procent av energiförbrukningen – siffror som bara förväntas växa.

– Den globala datacenterindustrin använder redan idag lika mycket ström som hela Storbritannien, och Japan har precis flaggat för att deras datacenter väntas konsumera hela landets elförsörjning år 2030 om inget görs, säger Lars Tisén, försäljningschef på datacenterföretaget DigiPlex.

Trots detta tror Lars Tisén att de flesta inte reflekterar över vilken miljöpåverkan deras digitala konsumtion har. Varje gång du exempelvis strömmar en video eller använder sociala medier påbörjas nämligen en process i ett datacenter. Hur energieffektivt och miljövänligt det datacentret är har vi som slutkonsumenter dock sällan någon aning om. Men i takt med att datacenterindustrins energiförbrukning och miljöpåverkan växer tror Lars Tisén att detta kommer förändras.

– Om vi inte får ordning på det här så är det fullt möjligt att man från myndighetshåll måste sätta begränsningar för hur mycket data vi får konsumera, för att inte koldioxidutsläppen ska bli för stora eller tillgången på energi helt enkelt ska ta slut. 

Fler ska välja grön data
För att undvika den här dystra framtidsvisionen hoppas DigiPlex därför att både företag och privatpersoner ska bli mer medvetna i sin digitala konsumtion. Exempelvis kan man i framtiden tänka sig en miljömärkning även för digitala tjänster, vilket gör det enklare för privatpersoner att välja ”grön” data.

För företagens del hoppas DigPlex att valet av datacenter ska bli en avgörande fråga i deras miljöarbete. Redan idag kan företag nämligen minska sitt koldioxidavtryck drastiskt genom att byta till ett mer miljövänligt och energieffektivt datacenter. Dessutom påpekar Lars Tisén att de lägre elkostnaderna faktiskt gör det billigare för företaget att välja ett ”grönt”, energieffektivt datacenter än ett ”smutsigt” energislukande datacenter.

– Framöver tror jag också att företag som har ett ineffektivt in-house-datacenter kan bli listade som miljöbovar. Varumärket kommer alltså ta skada av det som vi kallar ”dirty data”.

Billigare att välja grönt
För DigiPlex är hållbarhet och energieffektivitet därför viktiga konkurrensfördelar och en del av företagets DNA. Deras datacenter i Upplands Väsby är utrustat med branschledande innovationer för att hålla nere energiförbrukningen och drivs till 100 procent av förnybar energi.

Ett exempel på en sådan innovation är kylsystemet Air-to-Air som utnyttjar det svala och fuktiga klimatet i Sverige. Ovanpå det har DigiPlex även en egenutvecklad styralgoritm som heter concert control. Algortimen styr alla komponenter i kyllösningen för att fungera optimalt med varandra. Dessutom är anläggningen i Stockholm designad för att använda regnvatten till kyllösningen och på så vis angripa energiförbrukningen från alla håll.

– Ett in-house-datacenter är oftast suboptimerat och drar mycket mer ström, så en flytt till ett högeffektivt datacenter som vårt sparar stora pengar - sammanlagt 50-60 procent av den totala driftskostnaden, förklarar Lars Tisén.

Läs mer om DigiPlex energiinnovationer.

DigiPlex har prisats för sina innovationer kopplade till hållbarhet och jobbar nu aktivt med att få fler att göra kopplingen mellan data och miljö. Därför delade bolaget i år ut priset för ”Årets hållbara projekt” under CIO Awards i Stockholm den 18 december. Priset vanns i år av X projekt X och enligt Lars Tisén är priset ett perfekt tillfälle att sätta fokus på vilken stor inverkan på miljöfrågor it-chefer faktiskt kan ha.

– Galan samlar 250 till 300 it-chefer från Sveriges största bolag så det är en perfekt plattform för oss att öka medvetenheten i branschen kring den här viktiga frågan.

Vill du veta mer? Boka en privat visning av DigiPlex datacenter i Upplands Väsby

 Presenteras av


DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden.

Företaget levererar högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el.

Läs mer på www.digiplex.com

Lars Tisén Chief Commercial Officer för Digiplex

Lars Tisén Chief Commercial Officer för Digiplex