Securitas förebild bland traditionella företag inom digitaliseringSecuritas digitala satsning är en tydlig illustration av hur "traditionella" företag kan förvandla sina affärsmodeller för att överleva i den digitaliserade eran. 

Securitas satsning på digital teknikomställning fortsätter med oförminskad styrka enligt DI 2016-06-22 (Securitas kapitalmarknadsdag, Martin Blomgren). Det är viktigt med digitala förebilder även bland mera traditionella företag och inte bara media. Securitas lyfte jag även fram som exempel på kommande digitala affärsmodeller i boken ”Den digitala affärsomvandlingen” från hösten 2014. Securitas vill ta kundnytta och kostnadseffektivitet för övervakningstjänster till en helt ny nivå.

Detta är en intressant illustration för hur ett insiktsfullt traditionellt företag kan transformeras mot ökad kontroll, konkurrenskraft och marginal med hjälp av digitaliseringen. Konceptet innebär större fokusering av dyra mänskliga väktarinsatser på kvalificerade fall, vilket är positivt både för miljö och säkerhet. Tankesättet är god inspiration för företag i andra branscher som är beroende av stor fältpersonal med relativt begränsat förädlingsvärde.

Securitas ger också anledning till en kommentar till Alexander Bard som i VA i april 2016 ”Fy fan vakna nu Damberg, det går alldeles för långsamt” (Ulf Skarin) hävdar att alla stora traditionella företag kommer att dö ut. Detta stämmer uppenbarligen inte. Många kan istället försvara och utvidga sin affärsmodell med hjälp av digitaliseringen.

Överdrivna domedagsprofetior är hämmande för kreativiteten hos ”vanliga” företag – smart digitalisering före konkurrenterna kan istället ge en överlägsen kontroll över den framtida affär som redan etablerade vill ha. Däremot gäller det att ta frågan på allvar, förstå och agera för möjliga digitaliseringsscenarier i din bransch innan någon konkurrent hunnit läsa spelet bättre och sträva mot en position som allvarligt skadar din affär.

.

#Digitalbloggen

Bjorn_blogg

#Digitalbloggen skrivs av Björn Eriksson som har mer än 25 års erfarenhet som rådgivare och strategikonsult inom IT-management samt  som förändringsledare och CIO.

Björn var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och idag är han Partner på Trinovo, specialiserad på digitalisering och förändringsledning. 2014 gav han också ut boken "Den digitala affärsomvandlingen” om hur traditonella företag kan anpassa sig och lyckas i en allt mer digital samtid.

Följ björn på Twitter: @BjornErikson 

#Digitalbloggen