Ny svensk AI-lösning redo att förändra företagen i grunden

Dimitris Panagio, CEO Seavus Stockholm.

Genom tjänsten DoAI ska it-företaget Seavus omvandla artificiell intelligens från en framtidsvision till en del av företagens vardag. Tjänsten, som lanserades i november, kan automatisera allt från rekrytering till kreditbedömning och utlovar enorma effektivitetsvinster för användarna.
– I vårt bästa case är effektivitetsförbättringen 2,5 miljoner procent, säger Dimitris Panagio, CEO Seavus Stockholm.

Få teknologitrender har varit föremål för en lika stor ”hype” de senaste åren som artificiell intelligens (AI). Enligt konsultföretaget McKinsey investerade världens företag mellan 30 och 60 miljarder dollar i AI-teknologi under 2016 och många har utmålat AI som nästa teknologiska revolution.

Det saknas därmed inte visioner för hur AI ska förändra vårt samhälle och våra företag på sikt. Enligt it-konsultföretaget Seavus borde diskussionerna om AI dock inte handla om avlägsna framtidsvisioner. Tekniken, menar de, kan redan idag implementeras hos de flesta företag och skapa otroliga effektiviseringar.

– Det funkar redan idag och vi implementerar det just nu i verksamheter. Processer som tidigare tog dagar eller veckor att göra kan AI hantera på en sekund. I vårt ”sämsta” business-case som vi jobbar med är effektivitetsförbättringen 40 000 procent. I vårt bästa case är effektivitetsförbättringen 2,5 miljoner procent, säger Dimitris Panagio, vd för Seavus Stockholm.

Seavus har under tre år utvecklat sin AI-teknologi i både Stockholm och Skopje. Det utvecklingsarbetet ledde i november fram till lanseringen av tjänsten DoAI, en artificiell intelligens som kan anpassas till ett flertal traditionella processer och verksamheter. Enligt Dimitris Panagio är tanken med DoAI att lösa ett av företagens allra största problem: tidsbristen. Han förklarar att oavsett bransch så har nästan alla företag i dag problem med att hantera och analysera stora mängder ostrukturerad data. 

– En stor del av tiden går åt till att lägga någon form av pussel innan man kan börja göra jobbet. Du har stora mängder ostrukuterad data som du behöver lägga ”mänsklig hand” på för att kunna processa och hantera. Det är tidsödande och ganska repetitivt arbete men samtidigt väldigt viktigt, förklarar han. 

Läs mer om DoAI och boka en demonstration här.

Gör AI begripligt
Med DoAI har Seavus därför skapat en AI-tjänst som utför den här typen av arbete på en bråkdel av tiden, vilket frigör personalens tid till mer värdeskapande och stimulerande arbete. Som ett exempel nämner Dimitris Panagio ett företag inom rekryteringsbranschen som är först ut med tjänsten. Deras utmaning är att de behöver matcha en stor mängd cv:n och profiler mot sina kunders behov och förfrågningar, ett arbete som idag upptar en stor del av konsultchefernas tid.

Dimitris Panagio förklarar att DoAI kan göra liknande effektiviseringar för en stor mängd processer som idag sköts manuellt, från kredit- och riskbedömningar på en bank till bygglovsansökningar hos kommunen. Dessutom framhåller han att DoAI, till skillnad från många andra AI-tjänster, inte bara är en ”svart låda”. Istället jobbar Seavus med det man kallar ”explainable AI”.

Konceptet innebär att Seavus faktiskt visar kunderna hur deras AI fungerar och dessutom installerar den i kundens eget ekosystem. På så vis behöver inte kunderna lämna ut verksamhetskritisk data till en tredje part.

– Företag behöver göra den här mentala resan med AI och då behöver de ha den inom sitt eget ekosystem, så att de förstår vilken stor påverkan det får. När de fått in detta i sitt ekosystem och sett det leverera resultat på riktigt, först då kan vi ta diskussionen om vad som väntar bakom hörnet och den ”riktiga" potentialen i tekniken.

Hur kan DoAI användas i din verksamhet? Boka en demonstration här.

 Presenteras av
SeavusLogo-Color
Seavus är ett mjukvaruutvecklings- och konsultföretag som har en lång meritlista när det gäller att tillhandahålla framgångsrika affärslösningar.

Företaget har över 850 anställda över hela världen och erbjuder en mängd olika produkter och tjänster och täcker framgångsrikt den europeiska och amerikanska marknaden från flera kontor runt om i världen.

Seavus i Stockholm har ca 50 medarbetare med inriktning på IT- och management.

Läs mer på www.seavus.se


DoAI_TopBanner_B_777x400_171122-01[1]