Marknaden äntligen redo för T2 DataIoT växer explosionsartat. Prognoserna lutar åt att mer än 20 miljarder enheter av olika slag kommer att vara uppkopplade år 2020. Det bäddar inte bara för oändliga möjligheter, utan även stora utmaningar vad gäller säkerhet och dataintegritet.

Mjukvaruhälsa
Ronny Engelin, vVD i T2 Data, har tillsammans med övriga anställda funderat kring hur de bäst skulle kunna bidra med visualisering, effektivisering och automatisering av mjukvaruprodukters kvalitet och säkerhet.

– Det här handlar om sårbarheter som tidigare egentligen inte spelat någon roll, säger han. Men nu när allting kopplas ihop så ökar de potentiella problemen exponentiellt. Varje enhet man kopplar upp måste vara säker i sig, annars tappar man kontrollen.

Själv kallar han det “mjukvaruhälsa”, och understryker hur viktigt det är att behålla kontrollen över och ansvaret för allt man släpper ifrån sig även över tiden.

– Nya omständigheter kan uppdaga eller skapa sårbarheter även i gamla applikationer, poängterar han. Då måste man vara snabbt ute med uppdateringar som bara är möjliga om man har den typen av kontroll och spårbarhet som våra lösningar erbjuder.

Före sin tid
T2 Data grundades redan 1990. 2005 startades tillsammans med akademin både forskning och utveckling av säkrare mjukvarusystem vilket har resulterat i ett antal patent.

– Vi har legat flera år före marknadens behov av våra säkerhetslösningar, säger VD Peter Pennsäter.

Men det hårda slitet har äntligen börjat ge resultat – T2 Data besitter idag en unik spetskompetens tack vare sitt outtröttliga forskningsarbete.

– När det gäller samhällssäkerhet har vi väldigt viktiga komponenter, berättar Peter.

Enda sättet att åstadkomma en säker infrastruktur för data är om det bygger på en säker grund. Att det finns en spårbarhet i allting, från första stund. Vårt DevOps-system möjliggör den typen av utveckling redan idag. Du har kontroll över mjukvaruflödet hela vägen genom utvecklingsprocessen och in i hårdvaran.

Det finns ingen annan på marknaden idag som kommer i närheten av det vi kan erbjuda, avslutar Peter Pennsäter.

 Presenteras av
 

 

Läs mer på: www.t2data.com