Skattesänkning ska locka fler till kommersiella datacenterFrån och med årskiftet har elskatten för kommersiella datacenter sänkts med 97 procent. På datacenterföretaget DigiPlex förväntar man sig därför att fler företag nu ska överge dyra och ineffektiva ”inhouse-lösningar” – som inte får ta del av skattesänkningen – och ser även möjligheter för datacenter att bli en framtida svensk storindustri.

Enligt siffror från IBM har 90 procent av all data i världen skapats bara under de senaste två åren. Denna explosion av data visar dels på hastigheten i den digitala utvecklingen men illustrerar också vilken avgörande roll som datacenter spelar för att möjliggöra digitaliseringen. Varje gång vi använder vår mobil eller dator för att kolla sociala medier, se en film, skicka e-post eller på något sätt använda internet startas nämligen en process i ett datacenter.

Bara i Norden förväntas därför datacenterindustrin växa med över 30 procent i år. Tack vare pålitliga elnät, starka ekonomier och ett stabilt politiskt klimat ses nämligen Norden som en av de mest attraktiva platserna för datacenter. Regionen erbjuder dessutom sänkta driftkostnader tack vare god tillgång till förnyelsebar energi och ett svalt klimat som minskar behovet av kylning. Till år 2025 tror därför Boston Consulting Group att den svenska datacenterindustrin, givet rätt förutsättningar, har potential att kunna växa till 50 miljarder SEK per år.

Industrin välkomnar sänkning

På datacenterföretaget DigiPlex välkomnar man också att elskatten för kommersiella datacenter nu sänkts med 97 procent – till samma nivåer som gäller för andra industriella sektorer. Enligt Lars Tisén, Chief Commercial Officer på DigiPlex, kommer skattesänkningen förhoppningsvis göra att fler internationella företag nu flyttar till svenska datacenter. Facebook har exempelvis redan etablerat sig i Sverige, med ett datacenter i Luleå, och nu talas det även om att Google planerar att följa efter.   

Men skattesänkningen kommer inte bara att påverka internationella företag. Fortfarande driver nämligen 55 procent av svenska företag sina datacenter i egen regi. Eftersom dessa inhouse-datacenter inte får ta del av skattesänkningen får företagen nu ytterligare ett incitament att byta till mer effektiva, externa, lösningar.

– Det är bara kommersiella datacenter som får skattelättnaden och för vår del innebär den att vi kommer erbjuda våra kunder 30 procent lägre elpriser. Företagens inhouse-lösningar är dessutom oftast suboptimerade och drar mycket mer ström, så en flytt till ett högeffektivt datacenter som vårt sparar ytterligare pengar - sammanlagt 50-60 procent av den totala driftskostnaden, förklarar Lars Tisén. Det är inte heller bara kostnadsbesparingar som lockar företagen till kommersiella datacenter.

Aktörer som DigiPlex sänker även kundernas koldioxidavtryck genom sina mer energieffektiva datacenter – drivna helt på förnybar el. Så sent som i december vann DigiPlex exempelvis priset “Critical Environment Future Thinking Award” för sina innovativa lösningar för att ytterligare effektivisera elförbrukningen. Utöver miljöaspekten menar Lars Tisén dessutom att företagen efterfrågar den högre säkerheten hos kommersiella datacenter och möjligheten att öka kapaciteten vid behov, utan dyra kapitalkostnader.

Vill du veta mer? Boka en privat visning av Digiplex datacenter i Upplands Väsby

Förväntar sig stor förändring

Enligt en undersökning som DigiPlex och IDG nyligen utfört förväntas också andelen företag som driver egna datacenter sjunka, från 55 till endast 39 procent inom två år. Den undersökningen genomfördes dock innan beskedet om skattesänkningen kom och eftersom datacenter i egen regi inte får ta del av skattesänkningen tror Lars Tisén att utvecklingen kan ske ännu snabbare.

– Skattesänkningen tror vi kommer driva en ganska markant förändring i marknaden. Vi märker redan att frågan är uppe på mångas bord och de flesta som sitter med lite större anläggningar har någon större investering de måste göra varje eller vartannat år. Därför tror jag vi får ett skifte nu, från att företagen äger det här själva till att de köper det som en tjänst.

På DigiPlex förväntar man sig därmed en stark tillväxt under de kommande åren. Deras datacenter i Upplands Väsby är inte bara ett av Sveriges största, utan också ett av världens grönaste och mest energieffektiva. Alla DigiPlex anläggningar är dessutom ISO-certifierade inom kvalitet, informationssäkerhet och miljövänlighet. Därför tror Lars Tisén att DigiPlex är särskilt välpositionerade för att kunna erbjuda den blandning av låga kostnader, hög säkerhet och minimal miljöpåverkan som kunderna kräver.

– Det som vi har gjort annorlunda från start egentligen, är att lägga väldigt mycket pengar och tid på innovationssidan. När vi investerar i energieffektivitet så tillför det en samhällsnytta eftersom vi sänker koldioxidavtrycket. Den investeringen kommer ju både samhället och våra kunder till del, berättar han.

Vill du veta mer? Boka en privat visning av Digiplex datacenter i Upplands Väsby

 Presenteras av

 

DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden.

Företaget levererar högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el.

Läs mer på www.digiplex.com