5G möjliggör framtidens uppkopplade stadGenom digitalisering och sammankopplade samhällsfunktioner ser Ericsson och Telia en stor potential för det mobila nätet i den moderna staden. Nästa generations mobiltelefoni, 5G, kommer att möjliggöra en rad samhällsförbättringar såsom mer effektiva transporter och förenklingar för personal inom vård & omsorg. 5G och ”sakernas internet” är framtiden för den moderna staden.

5G-teknologin är särskilt utvecklad för IoT (”sakernas internet”). Med avsevärt högre kapacitet kommer t ex sensorer i vägar, järnvägar och fordon att kunna kommunicera med varandra. Självkörande el-bilar och en samordnad trafiksituation i städer kommer inom snar framtid att leda till en säkrare och mer effektiv trafiksituation. Ett scenario som i sin tur gör det möjligt att skapa en än mer levande och attraktiv stadsmiljö. 

På Ericsson ser man en mängd nya möjligheter i samhället tack vare 5G-teknologin. 5G anses vara en av de stora möjliggörarna för städer att utveckla smarta samhällen. En sammankopplad infrastruktur i stadsmiljö, där sensorinformation från t ex trafik, väder- och miljödata analyseras är ett område som Niklas Heuveldop, Strategichef och ansvarig för Technology & Emerging Business på Ericsson, gärna lyfter.

- Att samordna och ”koppla upp” samhällsfunktioner, företag och individer i ett gemensamt system kommer leda till stora samhällsfördelar. Genom att samordna och prioritera transporter i städer kan trafiksituationen förbättras och transporter kan ske mycket mer effektivt än idag, säger Niklas Heuveldop.

5G kommer även att få betydelse för utvecklingen inom vård och omsorg. Sverige står inför en situation med allt fler äldre människor. Denna grupp har stort behov av att känna sig trygga och mobila i och utanför det egna hemmet, vilket tekniken kan hjälpa till med.

- När det gäller hjälpmedel och smarta lösningar för vården så bjuder 5G på många möjligheter. Med uppkopplade sensorer kan vi proaktivt agera och därmed undvika situationer som är svåra för äldre och sjuka. 5G kommer att leva upp till de tekniska krav på integritet och säkerhet som måste uppfyllas och tekniken kommer kunna bidra till en ökad livskvalitet för patienter och samtidigt avlasta vården, säger Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia.

 Presenteras av

 

Telia och Ericsson driver ett gemensamt projekt i två av världens mest uppkopplade städer – Stockholm och Tallinn- för att göra de ”ännu smartare” genom 5G. Ambitionen är att låta kunder uppleva 5G-baserade tjänster under år 2018.

Läs mer på www.ericcson.com/5g