Gör inte en Kodak!Den digitala transformationen pågår i en rasande fart. Digitaliseringen är en grundläggande förändring som genomsyrar samhället på alla nivåer, från ett makro – till ett mikroperspektiv. Se till att inte hamna efter!

De företag som inte ser den digitala revolutionen går snart ett dystert öde till mötes. Det kanske tydligaste exemplet på detta är jätteföretaget Kodak som gick i konkurs 2012. Kodak var ett av världens största kameraföretag med över 100 år av erfarenhet, men gick omkull på bara några år.

Företaget var från början väldigt innovativt och de var faktiskt först i världen med att utveckla den digitala kameran, som de tog patent på redan 1975. Dock lade de forskningen kring digital fotografering åt sidan för att fortsätta att enträget fokusera på den analoga kameran. Tills de en dag tvingades inse att digitalkameran var här för att stanna. Då hade dock tåget redan passerat.

DCF 1.0

Numera betyder inte längre Kodak-moment ett fantastiskt fotoögonblick. Idag har uttrycket blivit synonymt med det gigantiska misstag ett av världens största företag begick när de stannade kvar i det gamla analoga styrelserummet och lät den digitala transformationen flyga förbi utanför fönstret. 

iPhone förändrade våra vanor

De företag som försöker stoppa den digitala revolutionen har redan fastnat i sitt eget Kodak-moment.

Ett annat exempel är världens största mobiltillverkare, Nokia, som reducerades till en liten fläck när de missade smarttelefonens intåg i vardagslivets byxficka. 

Smarttelefonen har blivit ett fundament i den digitala revolution, men denna lilla dator förbisågs av beslutsfattarna i styrelserummet och därmed grävde de företagets grav. 

Förlusterna i kölvattnet av Apples framgångar blev så enorma att Nokia var tvungna att sälja sin mobila avdelning efter bara några år på efterkälken. De genomförde visserligen enorma satsningar på smarttelefoner men de kom för sent. 

Detta visar att framgång inte bara handlar om ekonomiska satsningar, innovationer eller kompetens. Framför allt måste man våga införa ett nytt tänkande i styrelserummen, ett tänkande som spränger invanda mönster om ekonomisk vinning och hållbara affärsmodeller. Nokias, och även Kodaks, arrogans inför konsumenternas förändrade behov blev deras fall och statuerar idag exempel på hur företag INTE bör agera om de vill behålla sin plats i toppen. 

Styrelsen måste stå på tå

Företag som motarbetar den digitala transformationen har redan misslyckats och många gånger är det trögheten i styrelserummet som får företagen på fall. Framgång har idag allt mer kommit att handla om att ge sig in i transformationen och våga tänka nytt. 

Taxibolag världen över förfasas exempelvis över Ubers stora marknadsandelar och gör allt för att stoppa dess framfart genom diverse juridiska finter. Det är just de här företagen som redan har förlorat slaget i den digitala transformationen. 

Digitalisering går inte att bekämpa. Istället gäller det att vara en del av förändringen. Du ska inte bara våga tänka ett steg framåt – du måste också våga ta steget utanför den traditionella analoga världen. Fråga dig vad som inte kan digitaliseras. Du kommer att se att det är väldigt, väldigt lite.