Skattesänkning ska locka fler till kommersiella datacenter

Från och med årskiftet har elskatten för kommersiella datacenter sänkts med 97 procent. På datacenterföretaget DigiPlex förväntar man sig därför att fler företag nu ska överge dyra och ineffektiva ”inhouse-lösningar” – som inte får ta del av skattesänkningen – och ser även möjligheter för datacenter att bli en framtida svensk storindustri.

Krönika: Varför behöver man digitalisera?

Krönikör Väino Vaher svarar på några av de stora frågorna kring “digitalisering”.

Gör inte en Kodak!

Den digitala transformationen pågår i en rasande fart. Digitaliseringen är en grundläggande förändring som genomsyrar samhället på alla nivåer, från ett makro – till ett mikroperspektiv. Se till att inte hamna efter!

Digitaliseringen gör många lågavlönade till vinnare

Digitaliseringen innebär en fundamental omvandling som vi alla måste förhålla oss till. För att undvika att den leder till vinstfall och skenande arbetslöshet menar digitaliseringsspecialisten Björn Erikson att samhället nu måste uppvärdera det som inte går att digitalisera och satsa kraftfullt på ”det mänskliga mervärdet”.

Fyra steg för att digitalisera ditt företag

Just nu håller nya digitala och datadrivna affärsmodeller på att vända upp och ner på världen.