Så har flygindustrin blivit en föregångare inom 3D-printing 

Foto: Shutterstock & EOS

Genom att ”tänka additivt” i sina designprocesser har flygindustrin tagit en ledarroll inom 3D-printing. När tekniken nu sprider sig ser därför experterna på EOS att många kan lära sig av flygindustrins framgångar.
– Det är när man börjar prata om design och människorna bakom tekniken som man gör de stora vinningarna, säger Björn Björnström, Regional Manager Nordic & Baltic på EOS.


När 3D-printing nu tar steget från prototyp- till serietillverkning är det många som vänder blicken mot flygindustrin för inspiration. Ända sedan 1980-talet har den nämligen varit en föregångare inom additiv tillverkning och idag spelar teknologin en avgörande roll i produktionen av nya flygplan.

– Till viss del handlar det om att få fram viktbesparingar men det handlar även om att additiv tillverkning gör det möjligt att integrera mer komplexitet i delarna utan att det ökar kostnaderna, förklarar Björn Björnström.

Som experter inom additiv tillverkning har EOS arbetat med flygindustrin i nästan 30 år. Enligt Björn Björnström är det tydligt att man inom flygindustrin förstått att det stora värdet med tekniken förverkligas först när tillverkaren börjar ”tänka additivt” även i designen.

Se videon: Så arbetar EOS för att optimera kvaliteten i additiv tillverkning

Minskad vikt och ökad komplexitet
Som ett exempel på detta nämner Björn ett projekt där EOS och Liebherr tagit fram en 3D-printad hydraulisk ventil för Airbus. Ventilen, som spelar en kritisk roll för att justera lyftkraften på planet, var tidigare föremål för en extremt invecklad tillverkningsprocess. Genom att istället 3D-printa ventilen kunde man nu designa in helt ny funktionalitet som ersatte ventilens komplexa rörsystem. Därmed lyckades man minska tillverkningstiden med 75 procent och även reducera vikten med 35 procent.

– Alla ingående delar i ventilen behövde tidigare svetsas ihop. Det är en väldigt komplicerad process och det är väldigt viktigt att kontrollera att svetsningarna blivit helt rätt. Därför vinner man mycket på att kunna tillverka den i ett stycke. Den andra delen är att vi kunde designa interna flöden och kanaler där hydraulolja rör sig, på ett sätt som inte gått att göra tidigare.

Ett liknande exempel hämtar EOS från ett pilotprojekt där man skapat ett 3D-printat kabelfäste åt Airbus. Kabelfästet tillverkades tidigare av 30 olika delar och tog ungefär 70 dagar att färdigställa. Genom att utnyttja styrkorna i additiv tillverkning kunde EOS och Sogeti på bara två veckor ta fram ett helt nytt fäste som tillverkades i en del. Tillverkningstiden reducerades därmed till 19 timmar och genom topologioptimering kunder vikten minskas med 30 procent.

Läs mer om EOS expertis lyfter flygindustrin.

Additivt tankesätt krävs
I båda dessa fall har EOS och deras partners genererat ett stort värde genom att ”tänka additivt". Därför menar Björn Björnström att företag som vill satsa på 3D-printing kan lära sig av flygindustrin genom att se till att först bygga kompetens kring teknikens unika möjligheter innan man börjar använda den. 

För att hjälpa företagen med just detta har EOS startat sin konsultverksamhet Additive Minds. Tanken med Additive Minds är att hjälpa företag komma ingång med additiv tillverkning genom att bidra med den expertis och erfarenhet som EOS byggt upp under nästan 30 år. På så vis sänker man risken för nya aktörer att investera i additiv tillverkning och förkortar tiden det tar att få utväxling på sina investeringar.

– Det är ju i designen som allting sitter och det är där som den stora utmaningen ligger för många bolag som vill börja med det här. Man bör tänka på ett annat sätt. Den här tekniken har naturligtvis sina begränsningar men de begränsningarna är väldigt annorlunda från de traditionella teknikerna, förklarar Björn Björnström.

Läs mer om hur Additive Minds kan hjälpa ditt företag att tänka additivt.


 Presenteras av

EOS_Logo_RGB

EOS är den världsledande leverantören av teknik inom industriell 3D-printing av metaller och polymerer. Sedan 1989 har EOS varit en pionjär och innovatör för helhetslösningar inom additiv tillverkning. Produktportföljen av system, material och processparametrar ger kunderna en avgörande konkurrensfördel i form av produktkvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i tillverkningsprocessen.

Läs mer på www.eos.info


 

3D-printad hydraulisk ventil. Källa:  Liebherr.

3D-printad hydraulisk ventil.        Källa: Liebherr.

 

3D-printat kabelfäste bredvid ett "traditionellt" fäste tillverkat av 30 olika delar. Källa: Sogeti.

3D-printat kabelfäste bredvid ett "traditionellt" fäste tillverkat av 30 olika delar. Källa: Sogeti.