Ny paketering av Microsofts affärssystem ska hjälpa småföretagen att växaFör att kunna konkurrera på en digital marknad behöver små företag idag lika avancerade systemstöd som stora företag. För ett mindre företag kan dock ett avancerat affärssystem vara både dyrt och komplicerat. Därför lanserar nu Itero en paketerad version av Microsofts affärssystem Dynamics NAV, riktad specifikt mot tillväxtbolag.

I och med digitaliseringen har världen krympt. Små lokala marknader har ersatts av en stor global marknad där konkurrensen blir allt hårdare. I den här nya verkligheten tvingas alla företag att anpassa sig men för mindre bolag kan utmaningarna vara extra stora.

– Små företag har idag likadana behov som stora företag, så var det inte riktigt förr. Vi pratar om internationalisering av både inköp och försäljning och vi pratar om en ökad komplexitet i produkterna. Dessutom är kraven på effektivitet i processerna, för att få ut tillräckliga marginaler, lika stora för små företag som för stora företag, säger Christoffer Gustafsson, säljare på affärssystems-leverantören Itero. 

En effekt av den här utvecklingen är att småföretag behöver mer avancerade systemstöd än tidigare. För att kunna konkurrera och växa idag behöver exempelvis ett mindre handelsföretag ett affärssystem som gör det möjligt att ta sig in på nya geografiska marknader, hitta nya försäljningskanaler och integrera med andra verksamhetsrelaterade system.

Tidigare har affärssystem oftast implementerats i ett senare skede av tillväxtresan, men i och med detta koncept kan det finnas med från början. Problemet är bara att den här typen av avancerade affärssystem ofta är både för dyra och för komplicerade för ett litet företag.

För att lösa detta ”moment 22” har Itero därför tagit fram en specialanpassad paketering av Microsofts affärssystem, Dynamics NAV, som gör det enklare för små tillväxtföretag att konkurrera och fortsätta växa.

– Paketeringen riktar sig till företag som behöver funktionalitet för inköp, lager, logistik, försäljning och ekonomi, alltså handelsföretag. Men det stora behovet vi tillgodoser är egentligen stöd för tillväxt, alltså möjligheten att ta sig till nya geografiska marknader, både vad gäller inköp och försäljning, integration till andra säljkanaler och ökad konkurrenskraft i de egna processerna, säger Nate Hannibal, vd på Itero.

Den nya paketeringen bygger på Iteros 15-åriga erfarenhet av att arbeta med handelsföretag. Utifrån den erfarenheten har de tagit fram en standardiserad version av affärssystemet, med förkonfigurerade processer som bygger på best practices för branschen. På så vis kan små handelsföretag få all den funktionalitet de behöver men med en lägre insats av både tid och pengar vid uppstarten.

  Det är väldigt många komponenter du behöver hålla koll när du ska köpa ett system. Det är installationen, support, licenser och drift. I det här konceptet har vi därför paketerat alla dessa komponenter för kunden tillsammans med processerna i systemet. Allt för att göra det enkelt att dra igång och använda det, säger Christoffer Gustafsson.

Läs mer: Det här får du med den nya paketeringen av Dynamics NAV.

Den nya paketeringen av Dynamics NAV innebär därmed en unik möjlighet för små tillväxtföretag att tidigt få tillgång till ett av marknadens modernaste affärssystem. I takt med att företaget sedan växer kan systemet dessutom utvecklas och anta en mer skräddarsydd utformning för att möjliggöra en fortsatt tillväxt.

– Systemet fungerar väldigt bra från start men den stora utväxlingen sker när tillväxtresan väl tar fart och systemstödet redan finns på plats eftersom man har haft råd att investera i det i ett tidigt skede, fortsätter Christoffer Gustafsson.

 Presenteras av

 

Itero är en Microsoft-partner, som består av hängivna systemkonsulter och utvecklare, med lång erfarenhet inom Microsoft Dynamics NAV. Vi har ett trettiotal medarbetare på våra kontor i Göteborg (HQ) och Stockholm.

Vi erbjuder branschanpassade lösningar inom Microsoft Dynamics NAV, 4PS Construct samt Business Intelligence. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att långsiktigt utveckla sina affärssprocesser.

Läs mer på www.itero.se