Hur överlever ditt företag den digitala transformationen?Genom den digitala transformationen har ägande-begreppet förändrats. Idag äger aktören inte längre en vara, istället skapas nya tjänster i en digital värld. Detta har inget företag råd att förbise. Åtminstone inte om de vill överleva den digitala transformationen.

AirBnB äger inte ett enda hotell men är ändå en av världens största hotellförmedlare. Uber äger inte en taxibil men förmedlar transporttjänster över hela världen och spotify äger inte en cd-skiva men har 60 miljoner lyssnare. Dessa företag, och liknande, är unika i sitt slag. De har utmanat hela branscher och slagit ut multinationella företag som, istället för att hoppa på vågen av digital transformation, har motarbetat den och på så sätt förlorat slaget. 

Företag som vill överleva den digitala transformationen måste våga tänka nytt och riskera allt. Vad konkurrenterna gör är numera oviktigt. Istället bör de fokusera på hur konsumenterna beter sig och vilka behov som framträder. 

Konsumenternas behov har nämligen förändrats. De köper inte längre varor som de fortsätter äga, utan de betalar för att få tillgång till produkter under en tidsbegränsad period. Konsumenten behöver inte längre äga varken cykel, bil, film eller musik utan tillfredsställer behoven genom olika abonnemang. Företag som Spotify och Netflix är de största aktörerna på denna nya marknad.

Konsumenten allt mer medveten

Det är inte bara behoven som har förändrats. Konsumenten har också själv blivit en medveten och aktiv aktör som vill köpa tjänster utan mellanhänder. Digitala plattformar som Task Rabbit, AirBnB och Uber internationaliserar och effektiviserar dessa tjänster. Dessutom betygssätts ofta tjänsten vilket har gjort ryktesspridningen ännu viktigare än tidigare. 

Genom digitaliseringen mångfördubblas utbudet och gränsen mellan konsumenter och säljare suddas ut mer och mer. 

Den stora utmaningen för många företag som vill överleva denna digitala transformation verkar ligga i att förstå hur viktigt det är med digital kompetens i företagets toppstyrning.  Styrelserummet behöver spräcka illusionen om den odödliga affärsmodellen och förstå att omsättning idag är något helt annat än det var för 10-15 år sedan. Omsättning var länge det begrepp som visualiserade varje företags livskraftighet. Den betydelsen har blivit ett minne blott. 

Det räcker inte heller med att företaget syns i sociala medier eller har e-handel.  Vill de överleva transformationen behöver de styrande ha digital kompetens så att de kan ta beslut baserade på den digitala utvecklingen.

Tänk utan gränser

 Varje företag behöver förstå var utmaningen ligger för just deras bransch och det innebär kanske att de också måste snegla på andra branscher. Ett företag som utvecklar robotdammsugare skulle kanske kunna utveckla en metod som innebär att mindre damm skapas. Ett företag som utvecklar robotgräsklippare skulle kunna genmodifiera gräs till att bara växa till en viss längd. 

Det handlar om att tänka utan gränser då den digitala världen just nu är nästintill gränsfri. Det företag som lyckas med detta har överlevt den digitala transformationen.