Så har flygindustrin blivit en föregångare inom 3D-printing 

Genom att ”tänka additivt” i sina designprocesser har flygindustrin tagit en ledarroll inom 3D-printing. När tekniken nu sprider sig ser därför experterna på EOS att många kan lära sig av flygindustrins framgångar.